en
en
Kontakt

Za nami XV Gala Ambasadorów Kongresów Polskich

W 2015 roku, 17 września, Gala Ambasadorów Kongresów Polskich odbyła się w Katowicach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Do grona Ambasadorów Kongresów Polskich dołączyło 20 osób, które przyczyniają się do organizacji w Polsce spotkań i wydarzeń z dziedziny biznesu, nauki, kultury czy sportu:

 • Prof. dr hab. med. Zbigniew Bartuzi, Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy
 • Prof. dr hab. med. Marek Bolanowski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. inż. Jan Chłopek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr Andrzej Chłopek, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego SA
 • Prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Prof. nadzw, MD, MBA, PhD, FACP, FESC Jarosław J. Fedorowski, Polska Federacja Szpitali
 • Prof. dr hab. med. Juliusz Jakubaszko, Katedra Medycyny Ratunkowej, Collegium Medicum -Bydgoszcz
 • Prof. dr hab. n.med. Zbigniew Kalarus, Śląskie Centrum Chorób Serca
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik, Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Oddziału Klinicznego Kardioanestezji i Intensywnej Terapii Pooperacyjnej, Wydział Lekarski i Oddział Stomatologiczny w Zabrzu
 • Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Prof. dr hab. Władimir Mitiuszew, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr inż. Tomasz Neumann, Akademia Morska w Gdyni
 • Prof. dr hab. n. med. Lech Poloński, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu - Kierownik
 • Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego
 • dr Aleksander Skaliy Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej, z-ca dyrektora
 • Prof. dr hab. Tomasz Twardowski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Uniwersytet Gdański
 • Prof. dr hab. Jerzy Wiciak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
 • Prof. dr hab. inż. Konrad Wojciechowski Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych - Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Bytomiu
 • Prof. dr hab. med. Krzysztof Zieniewicz Warszawski Uniwersytet Medyczny

Tym samym liczba wyróżnionych w prowadzonym od piętnastu lat programie wynosi już 199 osób.

Uroczystego otwarcia Gali dokonał Pan Marcin Krupa - Prezydent Miasta Katowice, a następnie gości przywitali: Tomasz Jędrzejczak – Podsekretarz Stanu w MSiT, Anna Jędrocha – Prezes SKKP, Rafał Szmytke – Prezes POT.

Specjalnym nagraniem powitała gości także Elżbieta Bieńkowska, Komisarz Komisji Europejskiej ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Galę umilił występ zespołu Śląsk oraz Happy Big Band Mirosława Kaszuby.

W trakcie Gali odbyło się także oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie dyplomu dla Mazurkas Travel za zorganizowanie największego międzynarodowego kongresu w Polsce w 2014 r. - 90-tego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego – EOS.

W tym samym dniu odbyło się także pierwsze spotkanie Kapituły Programu AKP powołanej na lata 2016- 2019, na którym wybrany został jej Przewodniczący - Prof. dr. hab. Marek Pawełczyk, Kierownik Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania, Instytut Automatyki Politechniki Śląskiej.

W 2016 roku Gala Programu AKP odbędzie się w Łodzi.

Do góry