en
en
Kontakt

Wpływ pandemii na wydarzenia w Łodzi

Jak co roku w styczniu, we współpracy z miejskimi i regionalnymi convention bureaux oraz rekomendowanymi PCO i ITC, PCB POT gromadziło dane dotyczące organizacji wydarzeń w 2020 roku.  Pierwsze wyniki raportu ogólnopolskiego - Raport Przemysł Spotkań i Wydarzeń w Polsce - zostaną przedstawione tradycyjnie podczas Meetings Week Poland 2021. Indywidualną charakterystykę udostępniła już Łódź.

Przemysł Spotkań Łódź_1170px.jpg

Łódź Convention Bureau zebrało dane statystyczne o łódzkim rynku spotkań. Biuro zbiera statystyki zgodnie z międzynarodowymi standardami przyjętymi m.in. przez International Congress and Convention Association, którego ŁCB i Łódź są członkiem. Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi analizowane są jedynie wydarzenia z tzw. kategorii MICE (ang. Meetings, Incentives, Conferences, Events) z udziałem turystów biznesowych. Są to więc konferencje, kongresy, targi, wystawy, wydarzenia korporacyjne oraz motywacyjne dla pracowników. Co roku dane do analizy udostępniają najważniejsze łódzkie hotele i obiekty konferencyjno-eventowe – razem kilkadziesiąt firm i instytucji. Monitorowane są jedynie wydarzenia o łącznej liczbie uczestników 50 lub więcej. Choć od 2020 roku monitorowane są również wydarzenia w formule online lub hybrydowej (częściowo online, częściowo klasycznie), to na ten moment nie uwzględniono ich w prezentowanych statystykach.

W okresie od 2017 do 2019 ogólna liczba spotkań oraz łączna liczba uczestników wydarzeń organizowanych w Łodzi rosła z roku na rok. Ubiegły rok przyniósł olbrzymie spadki nie tylko w Łodzi, ale również na świecie. Z danych dostarczonych do analizy wynika, że w ubiegłym roku zorganizowano 248 wydarzeń dla 92 tysięcy uczestników. Oznacza to, że liczba wydarzeń spadła w Łodzi o 77% w stosunku do średniej z lat 2017-2019. Liczba wydarzeń międzynarodowych spadła aż o 91%. Łączna liczba uczestników, w tym turystów biznesowych, spadła o 79%. Spotkania rangi międzynarodowej stanowiły w Łodzi co roku około 12% wszystkich wydarzeń. W roku 2020 zorganizowano jedynie dziesięć tego typu spotkań, jednocześnie ich udział spadł do 4%.

W latach 2017-2020 udział poszczególnych rodzajów wydarzeń pozostał właściwie bez zmian. Konferencje i kongresy stanowiły około 60% wszystkich spotkań, a wydarzenia korporacyjne i motywacyjne około 30%, targi i wystawy 11% wszystkich wydarzeń, choć ich udział w ogólnej licznie uczestników jest zdecydowanie największy. Również bez większych zmian kształtuje się liczba poszczególnych wydarzeń z podziałem na branże. Najwięcej organizuje się wydarzeń o tematyce handlowo-usługowej. Dalej jest branża medyczna i humanistyczna, techniczna, ekonomiczno-polityczna, a na końcu branża IT.

Wydarzenia z kategorii MICE, z powodu swojego biznesowego charakteru cechuje duża sezonowość. Zazwyczaj najwięcej wydarzeń jest wiosną i jesienią. Okres świąteczno-noworoczny i wakacyjny to czas zmniejszonej liczny wydarzeń – tak też, było w Łodzi w latach 2017-2019. Wprowadzony wiosną 2020 roku lockdown całkowicie zahamował wiosenny przyrost wydarzeń. Sytuacja nie poprawiła się latem, a tym bardziej jesienią, kiedy pod koniec roku znów zakazano spotkań.

Przemysł Spotkań Łódź 2017-2020_1170px.jpg


Czy nowy rok 2021 będzie lepszy niż poprzedni? Aktualnie nadzieją branży wydają się być szczepionki, choć ich realny wpływ na polepszenie sytuacji jest wciąż tematem dyskusji, tak samo jak proces masowych szczepień. Dużo zależy też od rządowej strategii luzowania obostrzeń w zbliżającym się okresie ocieplenia pogody. Może tzw. „nowa rzeczywistość” wymusi na firmach i instytucjach konieczność organizacji wydarzeń w cieplejszym okresie letnim, gdy odporność ludzi jest po prostu wyższa? A może ludzie, wbrew swojej naturze, na stałe przeniosą spotkania do sfery wirtualnej? Jedno jest pewne – przemysł spotkań w Łodzi i na świecie będzie odbudowywał się powoli, a osiągnięcie poziomu sprzed pandemii zajmie z pewnością więcej niż rok.

Źródło: Łódź Convention Bureau

Do góry