en
en
Kontakt

W Katowicach uhonorowano Ambasadorów i Mecenasów Kongresów Polskich

W Katowicach odbyła się Gala Ambasadorów Kongresów Polskich, podczas której uhonorowano laureatów Programu, a także oficjalnie ogłoszono kształt Kapituły na lata 2020-2023. Zainaugurowano również Narodowy Program Wsparcia dla Przemysłu Spotkań, który będzie realizowany przez Polską Organizację Turystyczną oraz Polskie Linie Lotnicze LOT.

GALA-240.jpg

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 21 października gościło uczestników tegorocznej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, podczas której ogłoszono laureatów Programu. Kapituła zdecydowała o przyznaniu 18 tytułów Ambasadora Kongresów Polskich, a także 3 tytułów Mecenasa Kongresów Polskich tj. instytucji, które w szczególny sposób były zaangażowane we wspieranie organizacji konferencji i kongresów w minionym roku. Podczas Gali wręczono również statuetkę dla Mecenasa Gali, którą w tym roku nagrodzono Grupę MTP za zapewnienie wsparcia technologicznego i logistycznego dla zeszłorocznego wydarzenia.

Specjalnym wyróżnieniem za wkład w rozwój regionu śląskiego zostało wyróżnione miasto Katowice, w którym w 2018 roku odbył się największy międzynarodowy kongres COP 24 (24 Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu). Wydarzenie zorganizowała Grupa MTP, a uczestniczyło w niej 20 000 osób.

Podczas spotkania w Katowicach oficjalnie ogłoszono także skład nowej Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, realizowanego przy współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce. Kapituła Programu Ambasadorów Kongresów Polskich sprawuje nadzór nad przebiegiem i realizacją Programu Ambasadorów Kongresów Polskich i dokonuje wyboru osób wyróżnianych tytułem Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich oraz podmiotów wyróżnionych tytułem Mecenasa Kongresów Polskich. Kapitułę na okres trzech lat powołuje Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej w porozumieniu z Prezesem Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce. Na wniosek Roberta Andrzejczyka, prezesa POT oraz Pauli Fanderowskiej, prezes SKKP, przewodniczącym Kapituły na lata 2020 – 2023, jednogłośnie wybrano prof. Marka Pewełczyka, Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej.

Gala Ambasadorów Kongresów Polskich w Katowicach stała się także miejscem inauguracji Narodowego Programu Wsparcia dla Przemysłu Spotkań. Projekt realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz Polskie Linie Lotnicze LOT ma służyć promocji Polski za granicą poprzez zapewnienie biletów lotniczych przedstawicielom świata nauki, kultury, sportu, biznesu i innych środowisk, aby mogli aktywnie uczestniczyć w procesie pozyskiwania do Polski międzynarodowych spotkań i wydarzeń biznesowych.

Podczas inauguracji Programu, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk podkreślał, że „przemysł spotkań” jest tzw. sektorem przyszłości, który już dziś zwiększa dochody narodowego Produktu Krajowego Brutto o około 1 proc. – Rozwój tego sektora jest jednym z kluczowych priorytetów promocyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej, w ramach której działa Poland Convention Bureau (PCB). Dlatego cieszymy się, że będzie nas wspierał nasz narodowy przewoźnik PLL LOT – powiedział.

Także wiceprezes Polskich Linii Lotniczych zwracał uwagę na znaczenie tego obszaru i deklarował zaangażowanie w rozwój tego typu inicjatyw. – LOT będzie rozwijał ofertę dla sektora MICE. Zamierzamy zwiększyć nasz udział w tym rynku i wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną wspierać promocję Polski wśród organizatorów wydarzeń, między innymi dzięki takim inicjatywom jak Program Wsparcia – mówił Michał Fijoł, członek zarządu ds. handlowych Polskich Linii Lotniczych LOT.

Program Ambasadorów Kongresów jest w procesie rozwoju. W tym roku do grona 252 Ambasadorów dołączyło kolejnych 18. Pochodzą oni z różnych miast i reprezentują różne ośrodki naukowe. Doroczne spotkanie branży oraz świata nauki w Katowicach stało się okazją do ogłoszenia informacji o powołaniu czterech Klubów Ambasadora Kongresów. Kraków, Warszawa, Wrocław i Poznań oficjalnie sformalizowały współpracę i zawarły porozumienia pomiędzy POT, SKKP oraz lokalnymi convention bureaux. W miastach współtworzących klub są również operatorzy obiektów (w Poznaniu – MPT operator Targów Poznańskich; w Krakowie – KBF operator ICE Kraków).

Dotychczasowe lokalne doświadczenia dowodzą, że synergia potencjału akademickiego, wsparcie instytucjonalne samorządu oraz stworzenie platformy współpracy z biznesem są właściwą drogą do osiągniecia celu, jakim jest zwiększenie liczby wydarzeń kongresowych i konferencyjnych, a także znaczący rozwój przemysłu spotkań – mówiła Paula Fanderowska, prezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce. Dodała, że ma nadzieję na rozwój projektu lokalnych klubów ambasadora.

Tradycyjnie przy Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, udało się również zorganizować i przeprowadzić dwa wydarzenia towarzyszące. W poniedziałek odbyła się konferencja Silesia Meetings Challenge, zorganizowana przez Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy  w Polsce, którą uroczyście otworzyła Agnieszka Jędrzejczyk, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Z kolei prezentację wprowadzającą do rozmowy przedstawiła Teresa Buczak, dyrektor Departamentu Strategii i Marketingu POT. Podczas dyskusji zastanawiano się nad perspektywami rozwoju przemysłu spotkań na Śląsku, a także podkreślano znaczenie takich inicjatyw jak tworzenie lokalnych klubów ambasadora, które mogą efektywnie pozyskiwać wydarzenia dla miasta i regionu. W jednym z panelów dyskusyjnych uczestniczyła Aneta Książek, kierownik sekcji Poland Convention Bureau.

Dzień po Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, odbyło się również spotkanie miejskich i regionalnych biur marketingu miejsc, w którym wzięli udział przedstawiciele convention bureaux z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Katowic, a także Lublina, Torunia i Łodzi oraz gościnnie Gdyni (UM Gdynia) i regionu Śląskiego (Śląska Organizacja Turystyczna). W obradach uczestniczyła również Marta Wiśniewska, kierownik sekcji MICE Działu Wsparcia Sprzedaży Polskich Linii Lotniczych LOT oraz Paula Fanderowska, prezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce. Dyskusja toczyła się wokół tematów związanych z Narodowym Programem Wsparcia dla Przemysłu Spotkań oraz funkcjonowaniem Lokalnych Klubów Ambasadorów.

Nowym zadaniem lokalnych klubów będzie wspieranie i pozyskiwanie beneficjentów Narodowego Programu Wsparcia dla Przemysłu Spotkań. Cieszymy się na naszą współpracę i mamy nadzieję, że Program zachęci naszą branżę do zwiększenia efektywności, jeśli chodzi o pozyskiwanie wydarzeń do Polski. Szczegóły dotyczące Programu będą przekazywane przez lokalne kluby ambasadora kongresów, podczas spotkań w regionach, w których uczestniczyć będą reprezentanci PCB POT i PLL LOT – dodaje Aneta Książek, kierownik sekcji Poland Convention Bureau.

Gala Ambasadorów Kongresów Polskich została objęta honorowym patronatem, Anny Krupki, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. 

Organizatorami Gali Ambasadorów Kongresów Polskich było miasto Katowice, Polska Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce.

Kolejna Gala AKP odbędzie się w dn. 7 października 2020 w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

Do góry