en
en
Kontakt

Spotkania F2F: małe, lokalne i ekskluzywne

W ostatniej aktualizacji raportu Business Events Compass publikowanego przez PCMA czytamy: „Rośnie popyt na małe, nienagannie realizowane wydarzenia”.

RaportCompass_1170.jpg

PCMA (Professional Convention Management Association) rozpoczęło publikację Business Events Compass latem 2020 roku. Raporty obrazują reakcję przemysłu spotkań na pandemię COVID-19. Dane do raportów zbierane są z wielu źródeł, w tym z ankiet przeprowadzonych wśród globalnej kadry kierowniczej, uczestników spotkań biznesowych, dyrektorów ds. zasobów ludzkich i innych.

Zgodnie z wynikami ostatniej aktualizacji raportu organizacje planujące strategię spotkań face to face (F2F) na 2021 rok powinny myśleć na małą skalę i lokalnie, jeśli oczekują frekwencji na swoich spotkaniach. Co więcej, raport sugeruje, że ważnym czynnikiem wpływającym na frekwencję będzie ekskluzywność wydarzeń.

Powrót gospodarki do poziomów sprzed wystąpienia COVID-19 w trzecim kwartale 2021 roku jest obecnie nieco mniej prawdopodobny niż prognozowano w lipcu. W najlepszym przypadku, ożywienie gospodarcze sektora przemysłu spotkań do poziomu sprzed pandemii ma nastąpić w III kwartale 2022 roku lub później. Przy czym większość wydarzeń na żywo zacznie powracać pod koniec 2021 roku, ale będzie ograniczona pod względem wielkości i geografii. Do 2021 roku popyt na spotkania F2F będzie nadal słaby. 39 procent respondentów ankiety, przeprowadzonej we wrześniu odnotowało 50-procentowy lub większy spadek udziału w spotkaniach F2F w porównaniu do poziomów z 2019 roku. Istnieją wyjątki od tej reguły w regionie Azji i Pacyfiku oraz w innych częściach świata, w których wirus jest powstrzymywany.

W raporcie odnotowano również, że zapotrzebowanie na wirtualne wydarzenia napędza postęp technologiczny i konieczność zdobywania nowych umiejętności przez profesjonalnych organizatorów spotkań. Większość uczestników wydarzeń (68 procent) twierdzi, że skuteczne platformy networkingowe zachęciłyby ich do częstszego udziału w wydarzeniach cyfrowych.

Źródło: skkp.org.pl
Foto: pcma.org

Do góry