en
en
Kontakt

Raport o Bleisure dotyczący konferencji organizowanych przez międzynarodowe stowarzyszenia

Raport "Bleisure in Association Conferences" powstał w wyniku współpracy między znanym w Polsce Robem Davidsonem (MICE Knowledge) z platformą Conferli. Najnowsze badanie skupia się na zmieniających się dynamicznie aspektach konferencji stowarzyszeniowych. Przeprowadzone wśród planistów tego typu wydarzeń badanie ukazuje ewolucję podejścia do bleisure. Raport dodatkowo prezentuje informacje o trendzie bleisure w Polsce.

Bleisure badania konferencje stowarzyszeń Conferences MICE Knowledge Conferli

Co to jest bleisure?

Osoby korzystające z Bleisure (business + leisure) to osoby, które dodają dodatkowe dni do swojego udziału w konferencji lub podróży służbowej, aby cieszyć się rozrywką, zwiedzaniem, aktywnościami sportowymi, czy po prostu relaksem, zamieniając swój wyjazd służbowy w pełnowartościowe czas dopoczynku. Od momentu złagodzenia restrykcji podróżnych związanych z pandemią COVID-19, bleisure zyskuje na popularności w Europie i poza nią, ponieważ coraz więcej osób decyduje się wydłużać swoje podróże służbowe w celach rekreacyjnych.

Ze względu na liczbę uczestników, jakie przyciągają, konferencje stowarzyszeniowe mają potencjał istotnego przyczyniania się do rozwoju trendu bleisure, wspomagając jednocześnie turystykę w miejscach, gdzie odbywają się te wydarzenia. Jednak czy ten potencjał jest rzeczywiście wykorzystywany?

Raport  "Bleisure in Association Conferences"

Nowy raport, zatytułowany "Bleisure in Association Conferences"", ujawnia wyniki pierwszego badania planistów konferencji stowarzyszeniowych na świecie, które skupia się specjalnie na ich podejściu do spędzania dodatkowych dni na aktywnościach rekreacyjnych w miejscach konferencji. Ankieta bada również obecne trendy dotyczące organizacji wycieczek przed i po konferencji, a także programów dla towarzyszy.

"Dla większości respondentów idealna konferencja stowarzyszeniowa łączy pracę i wypoczynek. Osiągnięcie równowagi między możliwościami nawiązywania kontaktów z uczestnikami wydarzenia a odkrywaniem miejsca to optymalny scenariusz. Atrakcyjność miejsca jest oceniana na podstawie szerokiego zakresu czynników, obejmujących możliwość przedłużenia podróży poza okres konferencji oraz dostęp do różnorodnych aktywności, takich jak kulinaria, wino, historia, kultura i atrakcje turystyczne."

Jedna trzecia respondentów zgłosiła, że atrakcje miast kongresowych są dla nich bardzo ważnym czynnikiem przy wyborze miejsc na swoje wydarzenia. Mniej niż jedna piąta badanych planistów konferencji stwierdziła, że atrakcje są dla nich całkowicie nieistotne.

Na pytanie o oszacowanie średniego odsetka uczestników konferencji, którzy zazwyczaj zostają dłużej w miejscu przeznaczenia z powodów rekreacyjnych, ponad jedna piąta respondentów przyznała, że nie wie, ponieważ to coś, czego nie mierzą. Jednak ponad jedna trzecia respondentów zgłosiła, że 30% lub więcej ich uczestników spędza dodatkowe dni w miejscu konferencji na aktywnościach rekreacyjnych, przed lub po wydarzeniu.

W odpowiedzi na pytanie, czy Bleisure był rosnącym zjawiskiem wśród uczestników ich konferencji, dwie najczęstsze odpowiedzi to 'rośnie' (około 30% respondentów) lub 'pozostaje bez zmian' (około 30% respondentów). Niemniej jednak prawie 20% zgłosiło, że Bleisure jako aktywność zmniejsza się wśród ich uczestników konferencji, głównie z powodu wyzwań finansowych, wzrostu presji zawodowej lub obowiązków rodzinnych.

Wyniki badań przedstawione w raporcie bleisure na konferencjach stowarzyszeniowych są istotne dla wszystkich convention bureaux i biur marketingu miejsc oraz dla planistów konferencji, jeśli chodzi o aktualne podejście członków stowarzyszenia do dodawania elementów Bleisure do wydarzeń, w których uczestniczą.

 Cały raport może być pobrany tutaj (PDF).

Raport Bleisure in Association Conferences MICE Knowledge Conferl bleisure na konferencjach stowarzyszeniowych

Podsumowanie kluczowych wniosków z badania

    • Boom w Bleisure: Zniesienie ograniczeń po pandemii COVID-19 napędza wzrost w trendzie Bleisure, przekształcając podróże służbowe w pełnowartościowe doświadczenia połączone z odpoczynkiem.
    • Znaczenie Destynacji: Jeden na trzech planistów priorytetowo traktuje atrakcje turystyczne i inne przy wyborze lokalizacji konferencji, kwestionując tradycyjne normy wyboru.
    • Rosnące Zjawisko: Około 30% planistów stowarzyszeniowych dostrzega wzrastającą tendencję do uczestnictwa w aktywnościach Bleisure, dodając nowy wymiar do tych wydarzeń.
    • Wyzwania Pracy a Życia Prywatnego: Niemniej jednak, prawie 20% zgłasza spadek zainteresowania Bleisure, przypisując go ograniczeniom finansowym, presji zawodowej lub obowiązkom rodzinnym.
    • Brak Danych: Ponad 20% planistów nie śledzi pobytów uczestników wydarzeń w kontekście rekreacyjnym, co wskazuje na brak zrozumienia zachowań uczestników.

Bleisure w Polsce

W raporcie dwie strony zostały poświęcone Polsce w artykule zatytułowanym "The Rise of Bleisure Travel in Poland: A Perspective from Industry Experts". W podróżach służbowych pojawia się nowy trend, który zaciera granice między pracą a wypoczynkiem. "Bleisure", czyli połączenie biznesu i wypoczynku, zdobywa popularność. Paula Fanderowska, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Konferencji i Kongresów Polskich (SKKP), oraz Aneta Książek, Kierowniczka Poland Convention Bureau (Polska Organizacja Turystyczna), dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat tego ewoluującego konceptu. Pobierz pełny raport, aby dowiedzieć się więcej.

The-Rise-of-Bleisure-Travel-in-Poland-A-Perspective-from-Industry-Experts-Poland-Convention-Bureau-polandcvb.png

Paula Fanderowska rozpoczyna rozmowę od pytania, czy stowarzyszenia przy wyborze destynacji biorą pod uwagę opcje spędzania wolnego czasu?

Kongresy i konferencje mają charakter rotacyjny, wprowadzając uczestników w nowe i często niezbadane kierunki. Chociaż bleisure może nie być jedynym czynnikiem decydującym, pozostaje istotnym czynnikiem. Atrakcyjność miasta/regionu i jego oferty kulturalnej odgrywają kluczową rolę w procesie decyzyjnym. Stowarzyszenia pytają również o możliwości spędzania wolnego czasu w określonych lokalizacjach, a klienci niebędący korporacjami poszukują kompleksowych informacji.

The-Rise-of-Bleisure-Travel-in-Poland-A-Perspective-from-Industry-Experts-Poland-Convention-Bureau-polandcvb-2.jpg


Ewoluująca koncepcja bleisure jest ściśle powiązana z postpandemiczną rzeczywistością, w której zrównoważony rozwój zyskał ogromne znaczenie. Planiści i organizatorzy spotkań skupiają się obecnie na minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko i uwzględnianiu lokalnej społeczności, kultury i tradycji. Bleisure staje się idealnym rozwiązaniem do pełnego zwiedzania miejsca docelowego.

Aneta Książek podkreśla, że bleisure jest zintegrowane z procesem przetargowym na wydarzenia. Decyzje dotyczące wyboru miasta na organizację kongresu oparte są nie tylko na logistyce i infrastrukturze, ale także na aspektach zadowolenia delegatów z wybranego miejsce, jakie możliwości oferuje poza czasem wydarzenia. Uczestnicy coraz częściej poza treścią wydarzenia poszukują relaksu, aktywności fizycznej i doznań kulinarnych.

Biura convention odgrywają kluczową rolę w prezentowaniu atrakcyjności destynacji, a osoby w nich pracujące, które pełnią rolę kompetentnych doradców, są wysoko cenione. Jeśli chodzi o to, co interesuje uczestników kongresów i konferencji, to przyciągają ich doświadczenia turystyczne i kulturalne, z których słynie dana destynacja. Zabytki o wyjątkowej wartości. szlaki turystyczne i szlaki kulinarne, cieszą się dużym zainteresowaniem. Ponadto popularnym narzędziem promocyjnym, pozwalającym uczestnikom poznać więcej kraju goszczącego wydarzenie, stały się wycieczki do innych miast lub regionów. Polskie miasta, takie jak Gdańsk, Poznań, Wrocław i Łódź, również oferują uczestnikom konferencji możliwości przedłużenia pobytu i zanurzenia się w lokalnej kulturze. Bleisure stało się dodatkową atrakcją dla gości biznesowych, wpisującą się w współczesne priorytety, takie jak dobre samopoczucie pracowników i zrównoważony rozwój. W stale zmieniającym się krajobrazie podróży służbowych Polska przoduje w wykorzystywaniu trendu „bleisure”, oferując uczestnikom konferencji bogatsze i bardziej satysfakcjonujące doświadczenia.

Aneta Książek opowiada o przemianach podróży służbowych w dobie mediów społecznościowych, gdzie profesjonaliści mogą teraz przedłużać pobyty, optymalizować koszty i ograniczać swój wpływ na środowisko.

Tendencja ta, określana jako „bleisure”, nabrała znacznego rozpędu podczas pandemii Covid-19, ponieważ praca zdalna umożliwiła profesjonalistom wykonywanie obowiązków zawodowych z niemal dowolnego miejsca na świecie. Poland Convention Bureau aktywnie uczestniczyło w 61. Kongresie ICCA w Krakowie, oferując dedykowane wyjazdy studyjne i opcje spędzania wolnego czasu. Współpraca z innymi biurami convention umożliwiła uczestnikom poznanie większej części Polski.

Autorzy Raportu

MICE Knowledge z siedzibą w Londynie, specjalizuje się w badaniach, edukacji i szkoleniach dla międzynarodowej branży spotkań. Właścicielem firmy jest znany w Polsce Dr Rob Davidson, autor siedmiu książek poświęconych branży www.miceknowledge.com. Z kolei Conferli to platforma do planowania konferencji, przeznaczona dla organizatorów wydarzeń międzynarodowych stowarzyszeń oraz przedstawicieli miast, convention bureaux i obiektów kongresowych www.conferli.com.

Źródło: Conferli, #PolandCVB

@callmejaro

Do góry