en
en
Kontakt

Publikacja z okazji 25-lecia Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Z okazji dwudziestopięciolecia istnienia Programu Ambasadorów Kongresów Polskich w roku 2023, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce prezentuje specjalnie opracowaną publikację na tę okoliczność.

Publikacja z okazji 25-lecia Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

„Z nieskrywaną radością i dumą składam na Państwa ręce publikację, która w symboliczny sposób podsumowuje dorobek 25 lat Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Dorobek, który trudno przecenić zważywszy na fakt, że zaszczytne grono uhonorowanych tytułem Ambasadora Kongresów Polskich stanowi obecnie ponad 320 wybitnych postaci świata nauki i liderów biznesu (Ambasadorów i Mecenasów), będących organizatorami prestiżowych, międzynarodowych wydarzeń” – tak swoje słowo wstępu do jubileuszowej publikacji rozpoczyna Paula Fanderowska, Prezeska SKKP.

Program jest efektem współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Konferencje i Kongresy w Polsce a Polską Organizacją Turystyczną, a jego cele są stałe i niezmienne.

Prezes POT, Rafał Szmytke tak zwraca się do Ambasadorów w swoim liście: „W ciągu tych lat, Drodzy Ambasadorowie, dzięki Waszej nieocenionej pracy, Polska mogła przyjąć i zorganizować wiele znakomitych wydarzeń przyciągających uwagę ludzi z całego świata. Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad byliśmy świadkami wielkiej transformacji i profesjonalizacji polskiego przemysłu spotkań. Najlepiej pokazują to raporty i rankingi, które pozwalają na porównanie Polski z innymi krajami i potwierdzają nasz rozwój.”

Program Ambasadorów Kongresów Polskich obejmuje również lokalne Kluby Ambasadorów. Obecnie funkcjonują one w pięciu miastach Polski, niektóre z nich działają od długiego czasu, podczas gdy inne oficjalnie rozpoczęły swoją działalność w 2023 roku. Lokalne Kluby aktywne są w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi. Szczegółowe informacje o ich działalności i kontaktach można znaleźć w publikacji.

W treści publikacji nie zabrakło także przekazu od prof. dr hab. inż. Marka Pawełczyka, Przewodniczącego Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Wstęp merytoryczny pt. "(R)ewolucja branży spotkań w warunkach turbulencji rynkowych" został przygotowany przez dr hab. Jadwigę Berbekę, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, oraz dr hab. Krzysztofa Borodako, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Publikacja nie powstałaby, gdyby nie zaangażowanie partnerów i członków Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce. Wśród nich BluExperience, Lubelskie Centrum Konferencyjne, CMA, CKF Fabryczna 13, Centrum Kongresowe ICE w Krakowie, Silesia Convention Bureau, Masters Catering, Jordan Group, Adersia Hotel&SPA a Member of Radisson Individuals, Symposium Cracoviense czy Grupa MTP opowiadają o studiach przypadku, trendach oraz inicjatywach.

Wersja PDF online publikacji jest dostępna tutaj: 25 lat Programu AKP 2023 publikacja_ONLINE

Do góry