en
en
Kontakt

Mamy 17 nowych Ambasadorów

kapitua201030.09.2010 w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Jak co roku spotkanie miało na celu wyłonienie grona Ambasadorów z nadesłanych przez miejskie convention bureaux, uczelnie wyższe oraz branżę 38 kandydatur.  W głosowaniu brało udział 11 osób, z 14 uprawnionych.
W posiedzeniu Kapituły udział wzięli: Prof. Janusz Lipkowski – prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz przewodniczący Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, Prof. Jerzy Woy - Wojciechowski – prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Jerzy Chmiel - wiceprezydent Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej. Z ramienia organizatorów Programu w Kapitule zasiedli Bartłomiej Walas, Wiceprezes POT, Robert Kępiński – Dyrektor Departamentu Planowania Marketingowego POT, Irena Sokołowska, Wiceprezes Stowarzyszenia  Konferencje i Kongresy w Polsce oraz reprezentanci Convention Bureau of Poland: Krzysztof Celuch (Kierownik CBP) i Aneta Książek (Sekretarz Kapituły). Pozostali członkowie, Andrzej Arendarski – prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Katarzyna Chałasińska - Macukow – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Alex Kloszewski –  prezes Warsaw Destination Alliance, Elżbieta Penderecka - prezes Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, Piotr Wilczek, prezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, przesłali swoje głosy, nie mogąc osobiście uczestniczyć w posiedzeniu Kapituły.
 
Po owocnym głosowaniu wśród tegorocznych laureatów znalazło się 17 nowych Ambasadorów Kongresów Polskich – osób, które w swych międzynarodowych środowiskach rozpowszechniają wiedzę o atutach naszego kraju, przyczyniając się do pozyskiwania nowych kongresów i konferencji:
  1. Dr  Alicja Adamczak (Urząd Patentowy RP)
  2. Dr Piotr Buła (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  3. Dr hab. med. Dariusz Dudek (Szpital Uniwersytecki w Krakowie)
  4. Prof. dr hab. Kazimierz Głowniak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
  5. Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN)
  6. Dr inż. Jerzy Kicki (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
  7. Dr n. med. Andrzej Kołodziejczyk (4 Wojskowy Szpital Kliniczny, Dolnośląskie Centrum Medycyny Nuklearnej)
  8. Dr hab. n. med. Joanna Łaszczyńska (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie)
  9. Prof. Jan Madey (Uniwersytet Warszawski)
  10. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz (Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
  11. Dr hab. Inż. Marek Pawełczyk (Politechnika Śląska, Instytut Automatyki)
  12. Prof. dr hab. Marek Pietraszkiewicz (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk)
  13. Prof. zw. dr. hab. Emil Walenty Pływaczewski (Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku)
  14. Prof. zw. dr hab. Jacek Purchla (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  15. Prof. dr hab.  n. med. Marek Rudnicki (Illinois Masonic Medical Center, Chicago)
  16. Dr n. med. Łukasz Wojnowski (Kujawsko –Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu)
  17. Dr. hab. Dariusz Zarzecki (Uniwersytet Szczeciński)

   Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się  4 listopada  br., w Krakowie, podczas XI Gali Ambasadorów Kongresów Polskich.
   Do góry