en
en
Kontakt

Imprezy plenerowe z większą publicznością

Od 17 lipca zmienią się regulacje dotyczące wydarzeń artystycznych i rozrywkowych organizowanych w otwartej przestrzeni – będzie w nich mogło uczestniczyć więcej niż 150 osób pod warunkiem zachowania zasad dystansu społecznego.

imprezy plenerowe_wycinek.jpg

Przy organizacji wydarzeń w przestrzeni otwartej zastosowanie będą miały poniższe zasady:

  • zapewnienie co najmniej 5 m² na osobę,
  • obowiązek zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami (nie dotyczy: osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia, osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących),
  • wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie dystansu,
  • konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 2 m od innych osób,
  • wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami).

Nieustannie obowiązują zasady dystansu społecznego dla wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych określone rozporządzeniem Rady Ministrów z 19.06.2020 r. o możliwości prowadzenia od 20 czerwca działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki:

kina, teatry, sale koncertowe, kluby muzyczne, hale widowiskowo-sportowe, amfiteatry i muszle koncertowe:

  • udostępnienie do 50% liczby miejsc na sali - rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami (w tzw. „szachownicę”),
  • konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia,

obiekty sportowe na wolnym powietrzu, w tym stadiony (otwarte lub półotwarte, z miejscami siedzącymi lub bez):

  • udostępnienie do 25% liczby miejsc na widowni – uczestnicy zajmują co czwarte miejsce, w rzędach naprzemiennie,
  • w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni należy zachować odległość 2 m pomiędzy widzami,
  • konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia. 

W praktyce oznacza to, że 14 500 osób może wziąć udział w wydarzeniach na PGE Narodowy w Warszawie, 13 500 – na Stadionie Śląskim w Chorzowie, po ok. 5000 osób w Ergo Arenie i Atlas Arenie, ponad 2500 uczestników może się pojawić w kieleckim amfiteatrze na Kadzielni.

Źródło i foto: www.gov.pl

Do góry