en
en
Kontakt

Dlaczego warto zostać rekomendowanym Profesjonalnym Organizatorem Kongresów

Polska Organizacja Turystyczna prowadzi program rekomendacji PCO, firm specjalizujących się w kompleksowej organizacji i obsłudze kongresów w Polsce. Dzięki tej inicjatywie podmioty gospodarcze, które posiadają odpowiednie doświadczenie, zaplecze techniczne oraz przeszkolony zespół pracowników, mogą ubiegać się rekomendację i tytuł Rekomendowanego Profesjonalnego Organizatora Kongresów.

rekomendowany-profesjonalny-organizator-kongresow-PCO-Polska.jpg

Jesteśmy przekonani, że dzięki tej inicjatywie uda nam się wzmocnić pozycję Polski jako atrakcyjnego miejsca do organizacji kongresów i konferencji.

Czym jest program rekomendacji PCO

Jednym z celów Poland Convention Bureau, działającego w strukturach Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) od 2002 roku, jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz wyznaczanie najwyższych standardów usług w przemyśle spotkań. PCB jest jednostką odpowiedzialną za promowanie Polski jako atrakcyjnej destynacji dla organizacji spotkań i wydarzeń biznesowych oraz stanowi platformę współpracy pomiędzy organami rządowymi, samorządem terytorialnym oraz organizacjami przedsiębiorców i stowarzyszeniami z branży turystyki biznesowej.

Celem Programu Rekomendacji Profesjonalnych Organizatorów Kongresów jest identyfikowanie i wspieranie podmiotów, które oferują fachowe i kompleksowe usługi związane z organizacją i obsługą konferencji i kongresów w Polsce.Certyfikat, przyznawany przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), stanowi potwierdzenie rzetelności, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów obsługi klienta biznesowego przez Rekomendowane firmy PCO (Professional Congress Organizer). Uzyskanie certyfikatu jest gwarancją dla klientów, że ich potrzeby i wymagania zostaną zrealizowane na najwyższym poziomie, a ich kongres bądź konferencja zostanie zorganizowana zgodnie z najlepszymi standardami.

Aktualnie 17 podmiotów gospodarczych może korzystać z tytułu Rekomendowany Profesjonalny Organizator Kongresów:

 1. Allegro Brand Experience Agency
 2. Argentum Event
 3. Business Service Galop
 4. Centrum Kongresowe Plus
 5. Creative Poland
 6. DMC Poland
 7. event-factory
 8. FSWO Sp. z o.o.
 9. Furnel Travel International
 10. Grupa MTP - Poznań Congress Center
 11. Jordan Group
 12. Mazurkas Congress Management
 13. PolandPops Meetings & Incentives
 14. Relago
 15. Symposium Cracoviense
 16. Targi w Krakowie
 17. Tarifa Corporate Events

(zaktualizowano 28 lutego 2023)

Dlaczego warto ubiegać się o certyfikat

Prestiżowy certyfikat, przyznawany przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), jest potwierdzeniem rzetelności i najwyższych standardów obsługi klienta biznesowego przez firmę, która go otrzymała. Uzyskanie certyfikatu jest gwarancją dla klientów, że ich potrzeby i wymagania zostaną zrealizowane na najwyższym poziomie, a kongres bądź konferencja zostanie zorganizowana zgodnie z najlepszymi standardami branżowymi

Podmioty, który otrzymały rekomendację, mogą w komunikacji marketingowej przez okres ważności rekomendacji posługiwać się tytułem: „Profesjonalny Organizator Kongresów” oraz znakiem graficznym „Recommended Professional Congress Organizer”.

Rekomendowane podmioty są prezentowane na stronie internetowej www.pot.gov.pl

Dodatkowo posiadanie certyfikatu jest jednym z kryteriów podczas oceny aplikacji uczestnictwa na stoisku narodowym podczas:

 • targi IMEX we Franfurcie
 • IMEX America w Las Vegas
 • IBTM w Barcelonie
 • oraz innych wydarzeniach organizowanych lub finansowanych przez Biuro Wydarzeń i Spotkań Poland Convention Bureau

Co więcej, rekomendowane PCO mogą otrzymać zapytania ofertowe na organizację konferencji lub kongresów kierowanych do POT PCB od międzynarodowych organizatorów kongresów. Dodatkowo istnieje możliwość współtworzenia wizyt studyjnych organizowanych przez POT PCB.

Wszystkie korzyści wymienione są Regulaminie Programu Rekomendacji Profesjonalnych Organizatorów Kongresów.

Jakie firmy mogą ubiegać się o rekomendację

Rekomendację „Profesjonalny Organizator Kongresów” mogą uzyskać podmioty gospodarcze wyspecjalizowane w planowaniu i organizacji kongresów. Aby uzyskać rekomendację wnioskujący musi spełnić szereg wymagań, w tym przedstawić wykaz samodzielnie organizowanych wydarzeń.

Wymagania te obejmują wykaz samodzielnie zorganizowanych przez wnioskującego w ostatnich pięciu latach co najmniej 5 kongresów/ konferencji w formie stacjonarnej lub hybrydowej, w tym jednego dla minimum 300 uczestników, zaś pozostałych dla minimum 100 uczestników; kongresy/konferencje organizowane cyklicznie (np. corocznie) będą traktowane jako jedno wydarzenie

Inne działania podmiotu pozwalające uzyskanie wysokiej oceny aplikacji to między innymi:

 • pozytywne opinie od co najmniej 3 różnych zleceniodawców konferencji i kongresów, w tym przynajmniej jednego zagranicznego
 • link do strony internetowej oraz przynajmniej jednego profilu biznesowego na portalach społecznościowych, dotyczącego prowadzonej działalności
 • przykłady działań podejmowanych w duchu zrównoważonego rozwoju, mających na celu zminimalizowanie negatywnego, a zwiększenie pozytywnego oddziaływania na otoczenie i lokalną społeczność.

Jak aplikować o Certyfikat „Profesjonalny Organizator Kongresów”

Na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej można pobrać Regulamin Programu Rekomendacji Profesjonalnych Organizatorów Kongresów i wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne (załączniki w dolnej części strony).

W przypadku pytań dotyczących programu zespół Biura Spotkań i Wydarzeń Poland Convention Bureau odpowie na Państwa pytania >>> Kontakt.

Do góry