en
en
Kontakt

Zakończył się konkurs polonijny dla dzieci w Belgii „Warszawa z klasą. Wycieczka z Marią”.

Z okazji 155-rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej zainicjował konkurs dla polskich dzieci mieszkających w Belgii. Celem konkursu były promocja Warszawy jako destynacji turystycznej wśród Polonii oraz zapoznanie dzieci i młodzież z dorobkiem naukowym pierwszej na świecie laureatki nagrody Nobla. Konkurs objął Honorowym Patronatem Jego Ekscelencja Rafał Siemianowski, Ambasador RP w Królestwie Belgii.

Gala Konkursu MSK-96 1170_585.jpg

Pomysłodawcą konkursu jest Warszawska Organizacja Turystyczna, która od kilku lat organizuje taki konkurs dla szkół podstawowych w Polsce. Zwycięska klasa otrzymuje zaproszenie na wycieczkę do Warszawy. Przełożenie konkursu na zagraniczny grunt daje ogromne możliwości promocyjne. Wzbudza patriotyczne poczucie wśród najmłodszego pokolenia emigrantów, krzewi wiedzę o polskiej kulturze, nauce i historii, a przede wszystkim pozwala na promocję Polski jako destynacji turystycznej wśród dzieci, które często znają w Polsce jedynie rodzinne strony swoich bliskich.

Konkurs dla dzieci w Belgii zorganizowany został przez ZOPOT i polonijne Stowarzyszenie Daskalia prowadzące Polską Szkołę im. Marii Skłodowskiej-Curie w Leuven, wspólnie z Warszawską Organizacją Turystyczną. Patronat Medialny nad projektem objęła gazeta polonijna Flandria po Polsku, a Patronat Merytoryczny – Muzeum Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, które zorganizowało edukacyjne lekcje online na temat osiągnięć naukowych i życia genialnej Marii. Piękną grafikę konkursową opracowała uzdolniona polska artystka mieszkająca w Belgii, pani Maria Sanjuan Janiec. Konkurs ogłoszony został w polskich szkołach, w gazetach polonijnych i w mediach społecznościowych.

Do rywalizacji stanęło 51 dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Uczestnicy stworzyli wspaniałe prace plastyczne różnorodnymi technikami. Powstały piękne rysunki, obrazy, kolaże, pamiętniki, wywiady, wyklejanki, a także prace przestrzenne. Wszystkie dzieła zamieszczone zostały w katalogu wręczonym na pamiątkę uczestnikom projektu. Wystawę prac można było też podziwiać podczas Gali Finałowej konkursu w salonach Ambasady RP. W maju wystawa prezentowana będzie w czasie wielkiego festynu Polish Day in Brussels w Parku Pięćdziesięciolecia w Brukseli na stoisku Stowarzyszenia Daskalia.

Nagrodą dla laureatów konkursu są wycieczki śladami Marii Skłodowskiej-Curie przewidziane na maj br. Dzieci w starszej kategorii wiekowej, przy wsparciu PLL LOT polecą do Warszawy. Zwiedzą muzeum Marii Skłodowskiej-Curie i wszystkie najważniejsze atrakcje stolicy. Młodsi laureaci będą także podróżować, ale bliżej - odkryją miejsca związane z polską naukowczynią w Brukseli, m.in. zaskakujący mural oddający jej hołd, stworzony przez polską artystkę Monę Tusz z okazji jubileuszu 155. urodzin noblistki. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali dodatkowo obdarowani wspaniałymi upominkami, m.in.  książkami o Marii Skłodowskiej-Curie, pamiątkami z Muzeum MSC i Muzeum Narodowego w Warszawie.

Nagrody wręczone zostały w czasie uroczystej Gali Finałowej Konkursu „Warszawa z klasą. Wycieczka z Marią” zorganizowanej 16 marca br. w salonach Ambasady RP w Brukseli. Zaproszono wszystkich uczestników konkursu, rodziców, opiekunów a także partnerów projektu. Wieczór swoją obecnością uświetnił Ambasador RP w Królestwie Belgii Rafał Siemianowski. Wręczając dzieciom dyplomy, podkreślał rolę, jaką spełniają projekty edukacyjne wzbudzające w młodzieży marzenia i pasję. Od marzeń zaczynają się często największe projekty, czego dowodem są życie i dokonania Marii Skłodowskiej Curie. Na gali obecna była Prezes Warszawskiej Organizacji Turystycznej Barbara Tutak, która z wiedzą i profesjonalizmem przedstawiła młodym słuchaczom piękno i atuty Warszawy.  Część oficjalną prowadzoną przez Prezes Stowarzyszenia Daskalia Katarzynę Radomską i Dyrektor ZOPOT Dominikę Szulc zwieńczył poczęstunek i warsztaty naukowe. W asyście organizatorek warsztatów, dr Lidii Zabrockiej, dyrektorki Polskiej Szkoły im. Jana Brzechwy i dr Sabiny Elen, członkini rady naukowej Szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie w Leuven dzieci z zapałem odkrywały tajemnice procesów fizycznych. Konkurs spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem rodziców, którzy docenili jego edukacyjna rolę i podkreślali satysfakcję, jaką sprawił młodym artystom w nim uczestniczącym.

Do góry