en
en
Kontakt

X Forum POT-ROT-LOT w Łodzi już za nami

Kolejne spotkanie Polskiej Organizacji Turystycznej z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi dobiegło końca. W trakcie trzech dni dyskutowano nad dotychczasowymi oraz przyszłymi działaniami na rzecz promocji polskiej turystyki. Gospodarzem jubileuszowej edycji w dniach 24-26 października była Łódź.

Grafika X Forum POT-ROT-LOT

Coroczne spotkanie z branżą turystyczną tradycyjnie poprzedziła narada kierownictwa Polskiej Organizacji Turystycznej z dyrektorami Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej.

Inaugurację Forum stanowiły list skierowany do uczestników przez sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Andrzeja Guta-Mostowego oraz przemówienia prezesa POT Rafała Szmytke, prezesów Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego Łukasza Stajudy i Łódzkiej Organizacji Turystycznej Tomasza Koralewskiego.

Część merytoryczną otworzyła diagnoza strategiczna dla potrzeb komunikacji marketingowej Polski w turystyce do roku 2030 w wykonaniu firmy Locativo. Po niej dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Joanna Węglarczyk oraz dyrektor Departamentu Marketingu Magdalena Krucz zaprezentowały plany działania POT na 2023 rok - założenia, kluczowe projekty i działania realizowane we współpracy z ROT-ami i LOT-ami. Następnie głos przejęli gospodarze - Łukasz Stajuda i Tomasz Koralewski, którzy opowiedzieli o nowych i topowych produktach województwa łódzkiego oraz miasta Łodzi. W przedostatnim punkcie programu dnia otwarcia propozycje priorytetów w ramach konkursu dotacyjnego realizowanego przez ministra właściwego ds. turystyki w 2023 roku przedstawił wicedyrektor Departamentu Turystyki MSiT Bartłomiej Karolczyk. Finał stanowiła debata, którą prowadził prowadził prof. nadzw. dr hab. Jacek Borzyszkowski, a jej tematami przewodnimi były opłata turystyczna oraz ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej.

- Forum POT-ROT-LOT utwierdziło w przekonaniu, że polską turystyką zajmują się ludzie z pasją i zaangażowaniem, którzy głęboko wierzą w atrakcyjność naszego kraju i potrafią tą pasją zarazić innych. Współpraca w tym systemie jest jednym z naszych priorytetów – podkreślał Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. – Sukcesywnie się rozwijamy i działamy w coraz szerszym zakresie, co podkreśla chociażby działalność Łódzkiej Organizacji Turystycznej. Nie boi się ona podejmować nowych wyzwań, a jej praca jest bardzo doceniana przez inne organizacje turystyczne w Polsce – dodał.

Drugiego dnia uczestnicy mogli poznać i przetestować wiodące produkty turystyczne województwa łódzkiego i jego stolicy, o których podczas otwarcia Forum mówili przedstawiciele regionu. Pod opieką wykwalifikowanych i doświadczonych przewodników odwiedzili takie atrakcje jak Manufaktura, ulicę Piotrkowską, kompleks EC1, Orientarium ZOO Łódź, Centralne Muzeum Włókiennictwa czy Łódzki Park Kultury Miejskiej. Popołudnie upłynęło pod znakiem prezentacji regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych. Równolegle do sesji ROT-ów i LOT-ów, na których przybliżono strukturę oraz działania każdej z nich, dyrektorzy Zagranicznych Ośrodków odbyli szkolenie dotyczące nowoczesnych mediów i marketingu cyfrowego.

Ostatniego dnia przedstawiciele regionalnych organizacji turystycznych odbyli rozmowy bilateralne z szefami ZOPOT-ów, a reprezentanci lokalnych organizacji turystycznych uczestniczyli w szkoleniu z mediów społecznościowych.

Do góry