en
en

Wiedeński ośrodek POT otwiera sezon podróży do Polski

Przełom kwietnia i maja rozpoczyna w Austrii ożywiony okres podróży turystycznych. Wielu Austriaków zgłaszających się po informacje do wiedeńskiego ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej, zdecydowało się wybrać w podróż do naszego kraju.

Rotary Club w Krakowie.JPG

Zagraniczny Ośrodek POT w Wiedniu we współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi i lokalnymi biurami turystycznymi był współorganizatorem wyjazdów do Polski grup zorganizowanych. Przyszli pracownicy branży turystycznej, zdobywający umiejętności zawodowe w szkole hotelarskiej HTL Hütteldorf, przebywali od 28 kwietnia do 2 maja w Małopolsce. Grupa 36 uczniów pod opieką przewodnika poznawała atrakcje Krakowa i obiekty hotelowe reprezentatywne dla miasta, które wyróżnia się w Europie intensywnością ruchu turystycznego. W przygotowaniu programu uczestniczyło krakowskie biuro podróży Simply Poland.

Podobnie liczna grupa, tym razem starszych przedstawicieli branży, uczestniczyła w ostatnich dniach kwietnia w podróży na Śląsk. Pobyt stanowił rodzaj opiniującego rekonesansu i oceny tras wycieczkowych wytyczanych z myślą o przygotowywanej zbiorczej ofercie dla członków austriackich klubów seniora. Wiedeński ośrodek organizował informacyjną podróż w współudziale z biurami Sabtours z Linzu i Travel Projekt z Warszawy.

Kraków odwiedziła również dwudziestopięcioosobowa grupa członków Rotary Club Residenz z Salzburga, której przewodniczył konsul honorowy RP w Salzburgu Michael Pallauf. W drugim tygodniu maja poznawali oni różnorodną ofertę turystyczną miasta. Program pobytu w współpracy z wiedeńskim ośrodkiem POT przygotowało i realizowało biuro podróży Simply Poland.

W tych samych dniach w podróży prasowej do Gdańska wzięło udział dwoje austriackich blogerów specjalizujących się w tematyce turystycznej. Ich pobyt koordynowany był we współpracy z ośrodkiem POT przez Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną. Termin podróży blogerów nie był przypadkowy. Pod koniec kwietnia tanie linie lotnicze Wizz Air uruchomiły bezpośrednie połączenie stolicy Austrii z Gdańskiem. Możliwość szybkiej podróży, bez nadwyrężania budżetu, jest niejednokrotnie motywem decydującym o kierunku wyjazdu turystycznego.

Wiedeński ośrodek POT wystąpił także z inicjatywą współpracy do władz dydaktycznych Uniwersytetu w Salzburgu. Kooperacja pozwoliła na wprowadzenie interesującego wariantu w cyklu kształcenia studentów slawistyki. Na podstawie kompletu materiałów promocyjnych wydanych przez Polską Organizację Turystyczną, grupa seminarzystów pod kierownictwem pracownika naukowego uczelni, przygotowała w ramach zajęć trasę podróży turystycznej po Polsce. Następnie plan opracowany teoretycznie zrealizowała w praktyce. Szesnastu młodych naukowców doskonalących wiedzę o języku polskim, dorobku kulturalnym naszego kraju i jego walorach turystycznych zwiedziła trzy miasta – Wrocław, Kraków i Gdańsk.

Do góry