en
en
Kontakt

Turystyka zrównoważona i wszystkie jej aspekty na konferencji w Lublinie

W dniu 6 czerwca 2024 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się kolejna z zaplanowanego na ten rok, cyklu konferencji organizowanych w ramach projektu prowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną z regionalnymi organizacjami turystycznymi: Współpraca-Innowacje-Turystyka Zrównoważona.

lublin6.jpg

Polska Organizacja Turystyczna w ścisłej współpracy z Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną zaprosiła wybitnych ekspertów i znawców zagadnień turystyki zrównoważonej oraz nowych trendów w zastosowaniu technologii w turystyce.  Omówiono zagadnienia ekoturystyki, promocji ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego, a także zrównoważonego rozwoju regionalnej turystyki. Inwestycje w infrastrukturę zrównoważoną to wieloaspektowy temat, który obejmuje harmonijny rozwój gospodarki, społeczeństwa oraz bioróżnorodności. Zaprezentowano ciekawe propozycje rozwiązań problemów społecznych i środowiskowych dla branży turystycznej.

Konferencja poprzedzona była briefingiem prasowym, w którym udział wzięli Marcin Szewczak, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego; Małgorzata Wilk-Grzywna, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej; Jacek Janowski, wicedyrektor Departamentu Wsparcia Rozwoju Turystyki POT oraz Marcin Kania, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Briefing poprowadziła Jolanta Grus, kierownik Biura Rzecznika Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Dorota Lachowska, dyrektor Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.     

 „Człowiek + AI = WNM?” to temat prezentacji prezesa Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc Adama Mikołajczyka. Nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja to narzędzia wielofunkcyjne coraz chętniej wykorzystywane w różnych sektorach gospodarki. Zastosowanie możliwości AI w turystyce – co przedstawił Adam Mikołajczyk, przynosi wymierne efekty i zdecydowanie skraca czas realizacji różnych działań promocyjnych – w tym tworzenie treści, czy grafik. Prezentacja zawierała konkretne case study, na podstawie którego pokazano jak można pracować z AI i promować atrakcje regionu lubelskiego.

Barbara Minczewa, dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Rzymie omówiła z kolei zagadnienia związane z oczekiwaniami turystów włoskich przybywających do Polski. Ekspertka przedstawiła interesujące spostrzeżenia dotyczące tendencji podróżniczych Włochów, biorąc pod uwagę wiek, zainteresowania i możliwości finansowe.  Mentalność kultury i sposobu spędzania wolnego czasu czy urlopów przez Włochów jest bliska do natury Polaków. Szansą na zrównoważone oferty w Polsce są ekoturystyka, turystyka kulinarna, kulturowa z aspektem zdobycia doświadczeń, sensoryki i zaskakujących mile przeżyć. Region Lubelski ma duży potencjał pod względem odwiedzenia miejsc o bogatej historii, przyrodzie, kulturze, gdzie panuje szeroki wybór obiektów noclegowych eko, z dbałością o środowisko i z myślą o świadomych turystach.

Bardzo ważnym punktem programu konferencji było wystąpienie dr hab. Dariusza Jacka Olszewskiego - Strzyżowskiego, Prof. AWFiS i eksperta Travindy ds. zrównoważonego rozwoju nt.: Stan wdrożenia turystyki zrównoważonej w regionie lubelskim na tle światowych trendów. Raport jest wynikiem uprzednio przeprowadzonych ankiet sondażowych on-line, które ujmują pytania z obszaru 17 celów SDG (Sustainable Development Goals). Dokument ten będzie niebawem dostępny na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej. Prezentacja uwzględniała aspekty kulturowe, społeczno-gospodarcze, środowiskowe i dobre praktyki zarządcze z zakresu zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z wysoką atrakcyjnością wdrażanych inwestycji na rzecz turystyki i rekreacji w regionie lubelskim, co  determinuje wzrost ruchu turystycznego z zagranicy.

Agnieszka Drozd-Bownik, dyrektor Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przedstawiła prezentację nt.: Koncepcja zrównoważonego rozwoju w budowaniu marki województwa lubelskiego jako atrakcyjnej destynacji turystycznej, podkreślając unikatowość walorów przyrodniczych, kulinarnych oraz kulturowych województwa lubelskiego. Temat budowania marki turystycznej Roztocza w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz certyfikacji produktów turystycznych poruszyła także w swoim wystąpieniu Dorota Lachowska.

Bardzo interesujące rozwiązania dotyczące wdrażania zrównoważonego rozwoju w funkcjonowanie obiektów turystycznych zaproponowali także gestorzy bazy hotelowej z regionu lubelskiego: Artur Trukawiński oraz Linda Terzić, przedstawiciele Hotelu Arche Nałęczów „Sanatorium Milicyjne”, a także Katarzyna Okoń-Szczepaniak z Uroczyska Zaborek. Oprócz kwestii związanych z ekoturystyką omówiono problematykę rewitalizacji i przystosowania dla celów noclegowych obiektów historycznych, aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, a także możliwości zatrudnienia osób, które były osadzone w zakładach karnych.   

Niespodziankę uczestnikom konferencji zrobiły także panie z Krainy Rumianku z małej miejscowości Hołowno w woj. lubelskim, wykonując piosenkę „Ach lubelskie jakie cudne”  i tym samym zachęcając do turystyki etnograficznej.

Podsumowaniem konferencji była debata ekspercka nt.: Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe w zrównoważonym rozwoju regionu, z udziałem między innymi Rafała Zwolaka, prezydenta Miasta Zamościa, a także Marcina Kęćko, dyrektora Biura Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta Lublin oraz Jana Konojackiego, zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie.

Region Lubelski ma ogromny potencjał do budowania ofert turystyki zrównoważonej dla krajowych i zagranicznych turystów, o czym świadczą liczne walory i certyfikowane produkty turystyczne, Polskie Marki Turystyczne, czy 2 parki narodowe oraz 17 parków krajobrazowych ze świetną, nowoczesną i dostosowaną infrastrukturą dla wymagających turystów oraz osób ze szczególnymi potrzebami. Tworzenie przyjaznych dla rowerzystów i pieszych środowisk miejskich pomaga w emisji związków szkodliwych, co także wymaga podkreślenia przy tej okazji.

Konferencja przyniosła istotne konkluzje, które pomogą lepiej zrozumieć i rozwiązać istniejące problemy wdrażania zrównoważonej turystyki w regionie. 

Oto główne z nich:

  1. Zaleca się promowanie działań edukacyjnych oraz kontynuację podnoszenia świadomości społecznej na temat turystyki zrównoważonej.
  2. Należy zmniejszyć negatywne wpływy turystyki na środowisko poprzez podejmowanie działań proekologicznych i ograniczenie zużycia zasobów naturalnych.
  3. Ważne jest zachęcanie do współpracy lokalnych społeczności oraz właścicieli miejsc, atrakcji turystycznych w celu wypracowania strategii rozwoju turystyki zrównoważonej w regionie.
  4. Zapewnienie odpowiednich warunków miejsc pracy dla pracowników branży oraz edukacja na temat odpowiedzialnej turystyki.
  5. Współpraca POT-LROT przyczynia się do rozwoju procesu dostosowywania oferty zgodnej z oczekiwaniami turystów odpowiedzialnych (wszystkie aspekty) oraz jej do promocji w kraju.

Projekt  Współpraca – Innowacje –Turystyka Zrównoważona został zainaugurowany przez Polską Organizację Turystyczną w celu wsparcia polskiej branży turystycznej w świecie dynamicznie zachodzących zmian w gospodarce oraz w środowisku naturalnym. Projekt jest pokłosiem przyjętej w 2015 roku przez 193 państwa członkowskie ONZ rezolucji „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Działania prowadzone w ramach projektu obejmują konferencje, warsztaty tematyczne, panele dyskusyjne oraz prezentacje dedykowane promocji turystyki zrównoważonej w Polsce. Uczestnikami wydarzeń są przedstawiciele najważniejszych instytucji związanych z turystyką w każdym regionie m.in. przedstawiciele samorządów, naukowcy, gestorzy bazy hotelowo-turystycznej, właściciele certyfikowanych produktów turystycznych, zarządcy lokalnych organizacji turystycznych i inni, którym bliski jest rozwój potencjału ekonomicznego regionów.

Patronem medialnym projektu jest Dziennik Rzeczpospolita – Serwis Turystyka.

 

 

Do góry