en
en
Kontakt

Trwają pracę nad strategią komunikacji marketingowej do 2030 roku

W dniach 15-16 maja w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyły się konsultacje dotyczące strategii zarządzania zintegrowaną komunikacją marketingową marki turystycznej Polski w perspektywie roku 2030.

strategia_1170.JPG

- Dynamicznie rozwijający się sektor turystyczny wymaga określenia najważniejszych kierunków i form działania podejmowanych w zakresie promocji Polski jako destynacji atrakcyjnej turystycznie. Dokument, nad którym pracuje wspólnie cała branża, jest głównym narzędziem niezbędnym w prowadzeniu spójnej, długofalowej polityki promocyjnej. Potrzeba aktualizacji strategii wynika z istotnych zmian, jakie zaszły w globalnej gospodarce na przestrzeni ostatnich lat, obecnych trendów, tendencji oraz instrumentów implementowanych w turystyce - przyznaje Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister sportu i turystyki.

Warsztaty pod przewodnictwem Prezesa POT Rafała Szmytke miały formę dwuczęściową. Pierwszego dnia z kierownictwem POT i dyrektorami departamentów spotkali się przedstawiciele Regionalnych oraz Lokalnych Organizacji Turystycznych. Drugi dzień przeznaczony był dla przedsiębiorców. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, w tym wicedyrektor Departamentu Turystyki Bartłomiej Karolczyk.

- Rozpoczęcie konsultacji na temat strategii zarządzania zintegrowaną komunikacją marketingową marki turystycznej Polski w perspektywie roku 2030 to ważny etap procesu opracowywania kluczowego dla funkcjonowania Polskiej Organizacji Turystycznej dokumentu, który swoją materią obejmuje praktycznie wszystkie obszary turystyki w Polsce. Spotkanie w gronie profesjonalistów, tak z regionów, jak i branży, przyniosło wiele wartościowych uwag i spostrzeżeń, które znajdą swoje odzwierciedlenie w finalnej formie  - zapowiedział Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Głównym elementem dwóch dni dyskusji na temat strategii była prezentacja przedstawiona przez prof. dr. Bartłomieja Walasa. Autor kluczowego dokumentu dla komunikacji marketingowej w najbliższych latach poruszył kwestie zmian na rynku usług turystycznych, wartości systemu POT-ROT-LOT, współzarządzania w zakresie komunikacji marketingowej, certyfikacji czy komercjalizacji. Wskazał ponadto narzędzia odbudowy rynku zagranicznego, obszary strategiczne, rynki i segmenty priorytetowe, charakterystykę interesariuszy.

Spotkania w obu grupach kończyły się dyskusją, podczas której zarówno regiony i miasta, jak też branża turystyczna, mogli wymienić się spostrzeżeniami na temat omawianego dokumentu.

Kolejnym krokiem zmierzającym ku publikacji strategii zarządzania zintegrowaną komunikacją marketingową marki turystycznej Polski w perspektywie roku 2030 będą ponowne konsultacje, które potrwają do końca czerwca. Zatwierdzony materiał zostanie przedłożony Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej, a następnie przez nią zaopiniowany w drodze uchwały.

Do góry