en
en
Kontakt

Spotkanie POT z Zarządem Forum Informacji Turystycznej

22 marca w siedzibie POT odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Polskiej Organizacji Turystycznej z Zarządem Forum Informacji Turystycznej, któremu przewodniczył prezes Rafał Szmytke. W trakcie posiedzenia omówiono wspólne projekty, kierunki rozwoju oraz kluczowe działania i podnoszenia jakości usług.

DSC_0889 (2) — kopia.JPG

- W 2023 roku obchodzić będziemy jubileusz 60-lecia Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, bez której trudno wyobrazić sobie promocję Polski tak wśród  turystów krajowych, jak i zagranicznych. Wierzę, że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy zrealizujemy wspólnie wiele ambitnych projektów, wpływając tym samym na jakość świadczonych przez centra i punkty informacji turystycznej usług - otworzył posiedzenie Prezes POT Rafał Szmytke.

Na początku wicedyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju POT Joanna Węglarczyk przedstawiła plany POT na rok 2023, po czym przedstawiła metodologię badania Mystery Customer w Informacji Turystycznej PSIT w bieżącym roku. Projekty POT na rynku krajowym zaprezentowali wicedyrektorzy Departamentu Wsparcia Rozwoju Turystyki POT Anna Zabłocka-Sztyber i Jacek Janowski, a o części marketingowej opowiedział lider Departamentu Marketingu i Komunikacji POT Sebastian Niewiadomski. Finał prezentacji POT stanowiły działania w kontekście informacji turystycznej omówione przez Lilianę Topolnicką-Waszczuk i członków Zarządu FIT.

W spotkaniu po stronie Zarządu Forum Informacji Turystycznej z przewodniczącą Joanną Liberadzką-Duras na czele udział wzięli Marcin Pałach, Liliana Topolnicka-Waszczuk, Robert Nieroda, Piotr Kończewski, Marcin Dąbrowski, Magdalena Osełka, Sylwia Mytnik, a Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych (FROT) reprezentowały dyrektor Dorota Lachowska (LROT) i dyrektor Agnieszka Sikorska (ŚOT).

W wyniku dyskusji uzgodniono, iż przy projektach promocyjnych POT na rynku krajowym będą prowadzone konsultacje merytoryczne z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi. Czynnikiem nadrzędnym współpracy POT i punktów informacji turystycznej oraz FROT jest synergia działań marketingowych. Zarząd FIT podjął uchwałę obejmującą zakres kierunków działań FIT na 2023 rok. Tegoroczne priorytety FIT będą obejmować organizację Jubileuszu 60-lecia Polskiego Systemu Informacji Turystycznej podczas Zarządu i Walnego Zgromadzenia członków FORUM Informacji Turystycznej w dniach 6-8.12.2023 r. w Lublinie oraz współpracę przy dwuletnim projekcie organizacji konferencji POT z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi w 16 regionach pod nazwą Współpraca-Innowacje-Turystyka Zrównoważona. FIT będzie wspierać POT w rozpowszechnianiu działań promocyjnych, kampanii, konkursów, wydarzeń turystyczno-sportowych m.in. Tour de Pologne, Igrzyska Europejskie 2023. Dodatkowo uczestnicy wyrazili chęć zaangażowania się w projekty marketingowe POT dedykowane systemowej promocji dziedzictwa UNESCO i Pomników Historii poprzez media społecznościowe, narodowy portal turystyczny polska.travel i kampanię promocyjną influencerów.

Jednogłośnie zdecydowano o włączeniu się we współorganizację szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe informacji turystycznych w regionach Polski.

Na zakończenie spotkania uzgodniono, że partnerstwo POT z informacją turystyczną i FROT jest kluczowe dla rozwoju polskiej turystyki. Kolejne takie spotkanie planuje się na czerwiec br.

Do góry