en
en
Kontakt

Preferencje pracodawców branży HO-GA-TUR – raport Ministerstwa

 Ministerstwie Sportu i Turystyki został opracowany raport pt. „Preferencje pracodawców branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej w zakresie sylwetki absolwenta szkolnictwa zawodowego” na podstawie badania ankietowego przedsiębiorców przeprowadzonego w 2016 roku.

Jest to publikacja przedstawiająca potrzeby pracodawców w zakresie kompetencji kadr oraz kształcenie zawodowe realizowane w systemie oświaty.

Uprzejmie dziękujemy pracodawcom, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym oraz branży turystycznej za wsparcie w realizacji drugiej edycji badania.

Pierwsza edycja badania ankietowego pracodawców działających w sektorze ho-ga-tur, dotyczącego preferencji odnośnie sylwetki absolwenta szkolnictwa zawodowego, została zrealizowana w roku 2013.

Na podstawie analizowanych danych oszacowano, że co trzeci pracownik zatrudniony wśród objętych badaniem przedsiębiorców legitymuje się wykształceniem kierunkowym. 131 (tj. 68%) badanych pracodawców potwierdziło zatrudnianie absolwentów szkolnictwa zawodowego.

Prawie 67% badanych pracodawców preferuje wykształcenie zawodowe ponadgimnazjalne w odniesieniu do zatrudnianych pracowników w sektorze ho-ga-tur. Jednocześnie, w odniesieniu do poprzedniej edycji badania z 2013 roku, odnotowano spadek preferencji pracodawców w zakresie wykształcenia wyższego (z 27% do 19%). Pokazuje to, że pracodawcy mają coraz większe zaufanie do wykształcenia zawodowego.

Do pobrania: Preferencje pracodawców branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej w zakresie sylwetki absolwenta szkolnictwa zawodowego

Źródło: www.msport.gov.pl

Do góry