en
en
Kontakt

POT na I FORUM GDDKiA ws. organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

Polska Organizacja Turystyczna uczestniczyła w I FORUM wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, które zorganizowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jednym z celów inicjatywy jest usprawnienie umiejscawiania i utrzymywania drogowych znaków turystycznych. POT reprezentował wiceprezes Marcin Różycki.

Wiceprezes POT Marcin Różycki na I Forum GDDKiA

Z inicjatywy p.o. Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza Żuchowskiego 21 października odbyło się w I FORUM wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. W zorganizowanym w formie hybrydowej spotkaniu wzięło udział blisko 100 uczestników reprezentujących instytucje naukowe, badawcze, politechniki, służby policji i straży pożarnej, Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa, Związek Powiatów Polskich, zrzeszenia przewoźników, stowarzyszenia związane z organizacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego. Z ramienia Polskiej Organizacji Turystycznej w wydarzeniu uczestniczyli wiceprezes Marcin Różycki oraz Liliana Waszczuk.

FORUM GDDKIA będzie organizowane cyklicznie do wypracowania konkretnych, spójnych przepisów w celu nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z 2003 r.

W ramach POT prezes Rafał Szlachta powołał zespół roboczy w składzie:

  • Marcin Różycki – wiceprezes POT,
  • Liliana Waszczuk – główny specjalista w POT,
  • dr hab. Katarzyna Podhorodecka – główny specjalista Departament Turystyki Ministerstwa Rozwoju i Technologii,
  • Agnieszka Sikorska – dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej,
  • Piotr Kończewski – dyrektor biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie”, członek kapituły ds. drogowych znaków turystycznych,
  • Marcin Pałach – prezes Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, przewodniczący Zarządu Forum Informacji Turystycznej,
  • Marcin Piętak – prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego,
  • Adam Jasiński – menadżer Mazowieckiej Organizacji Turystycznej,
  • Dorota Lachowska – dyrektor Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Zadaniem zespołu jest wypracowanie najlepszych rozwiązań dla przemysłu turystycznego z zakresu usprawnienia umiejscawiania i utrzymywania drogowych znaków turystycznych na drogach A i S w Polsce.

Zebrane przez zespół postulaty będą sprzyjać rozwojowi i aktualizacji systemu informacji oraz podwyższenia standardów oznakowania i bezpieczeństwa na polskich drogach i autostradach. Proponowane przez GDDKIA inteligentne pojazdy transportowe, certyfikowane tablice, słupy drogowe, bariery ochronne, tablice świetle, mobilne fotoradary, zasady współpracy służb drogowych to także elementy pozostające do usystematyzowania w zarządzaniu ruchem. Zgodność z dyrektywami UE w tym zakresie wymaga stałej zmiany i podnoszenia standardów i komfortu infrastruktury drogowego dla kierowców, w tym turystów.

Najlepsze rozwiązania prawne i pragmatyczne z punktu widzenia użytkowników ruchu drogowego, w  tym turystów, zostaną zebrane przez GDDKiA i przedłożone Ministerstwu Infrastruktury.

Do góry