en
en
Kontakt

Perła Beskidów. XI Forum POT-ROT-LOT w Wiśle za nami!

Doroczne spotkania Polskiej Organizacji Turystycznej z Regionalnymi i Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi wyraźnie wpływają na współpracę i integrację środowiska turystycznego tworzącego trójstopniowy system promocji Polski w kraju i poza jego granicami. Nie inaczej było w dniach 23-25 października podczas XI Forum POT-ROT-LOT w Wiśle, w trakcie którego przedstawiciele Regionów dyskutowali oraz wymieniali doświadczenia związane z wyzwaniami branży.

wisla_potrotlot_23_1170.JPG

Inaugurację jednego z najważniejszych spotkań branży turystycznej z całej Polski tradycyjnie poprzedziła narada kierownictwa Polskiej Organizacji Turystycznej z dyrektorami Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej. Posiedzeniu, którego główną osią był "Program strategii zarządzania zintegrowaną komunikacją marketingową w sektorze turystyki do roku 2030" oraz procedury związane z jego wdrożeniem, przewodniczył prezes POT Rafał Szmytke.

Licznie zgromadzonych w malowniczo położonym hotelu Crystal Mountain uczestników przywitali prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke oraz sekretarz miasta Wisła Sylwester Foltyn. Część merytoryczna rozpoczęła się od przedstawienia założeń do planu działania POT na 2024 rok przez dyrektor i wicedyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju Magdalenę Krucz oraz Joannę Węglarczyk. Następnie zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Przemysław Herman w prezentacji "Turystyka dostępna dla wszystkich - założenia i praktyka" omówił status dostępności w kontekście osób ze szczególnymi potrzebami. W dalszej części kierownik Wydziału Realizacji Projektów Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków Dorota Kwinta przybliżyła uczestnikom tworzoną we współpracy z POT aplikację MonumentApp, a dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej Agnieszka Sikorska i kierownik referatu PTKiS w Wiśle Tadeusz Papierzyński udowodnili nie tylko, że na Śląsku "MICE is nice", ale i Perła Beskidów przyciąga liczne grupy turystów. Przed przerwą o przyciąganiu uwagi polskich i zagranicznych turystów poprzez ekstremalne wydarzenia sportowe opowiadał Tomasz Sobania, którego POT wspierał podczas szczytnego projektu 60 maratonów w 60 dni. Finał otwierającego doroczne spotkanie z Regionalnymi i Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi stanowiły dynamiczne prezentacje przedstawicieli Regionów na temat swoich najnowszych produktów oraz atrakcji turystycznych i spektakularnych działań ROT-ów i LOT-ów.

Drugi dzień XI Forum POT-ROT-LOT upłynął pod znakiem rozmów stolikowych z dyrektorami Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej oraz centrali w Warszawie. Równolegle odbywało się szkolenie kompetencyjne "Wystąpienia publiczne" realizowane przez Akademię Retoryki. Drugą część dnia uczestnicy dorocznego spotkania POT i Regionów spędzili poznając klimat, kuchnię i produkty turystyczne województwa śląskiego, Polskich Marek Turystycznych Beskidy i Śląsk Cieszyński, takich jak Dolina Wisełki, Rezydencja Prezydenta RP Zamek w Wiśle i Szlak Kulinarny "Śląskie Smaki".

Ostatniego dnia w dwóch salach jednocześnie odbywały się równie pasjonujące panele dyskusyjne. W pierwszej debatowali dyrektorzy ZOPOT-ów działających na rynkach europejskich (Amsterdam, Bruksela, Londyn, Madryt, Paryż, Praga, Sztokholm, Wiedeń), zaś w drugiej na pozaeuropejskich (Chicago, Pekin, Tokio, Tel Awiw). W podobnej konwencji przeprowadzono kolejną część na finiszu dorocznego spotkania. Uczestnicy zainteresowani relacjami pomiędzy sportem, turystyką oraz promocją miast z zaciekawieniem przysłuchiwali się panelowi "Wydarzenia sportowe ważnym narzędziem w promocji turystycznej" moderowanego przez dziennikarza, instruktora i influencera Piotra Galusa. Tuż za ścianą trwały rozważania pt. "Kampanie w mediach. Czy 10 tysięcy złotych wystarczy na kampanię?" nadzorowane przez eksperta ds. place brandingu Tomasza Stemplewskiego.

Po raz kolejny Forum było cennym doświadczeniem dla wszystkich uczestników pozwalając na doskonalenie jakości usług turystycznych poprzez udział w panelach szkoleniowych kadr organizacji ROT, LOT i ZOPOT. Wydarzenie stanowiło okazję do wsparcia i promocji lokalnej gospodarki Regionu Śląskiego, ale i dwóch Polskich Marek Turystycznych tj. Euroregionu Beskidy i Śląska Cieszyńskiego. Pozwoliło również na poznanie atrakcji, produktów turystycznych, krajobrazów, kultury i tradycji Wisły oraz pobliskich miejscowości. Korzyści niosły również networking i udział w warsztatach wymiany "know-how" i planowania wspólnych projektów dla rozwoju turystyki Polski. Wszystkie te działania wzmacniają profesjonalizację organizacji POT-ROT-LOT pod kątem sfery marketingu turystycznego.

Tegoroczny projekt został zrealizowany przez Departament Wsparcia Rozwoju Turystyki POT we współpracy ze Śląską Organizacją Turystyczną.

Do góry