en
en
Kontakt

Operatorzy Programu „Sportowe Wakacje+” wyłonieni

Ministerstwo Sportu i Turystyki rozstrzygnęło nabór na operatorów Programu „Sportowe Wakacje +” w 2023 roku. Łączna kwota dotacji w naborze to 20 mln zł.

wakacjeplus_1170.jpg

- Poznaliśmy dzisiaj operatorów krajowych wspierających organizację ogólnodostępnych obozów sportowych oraz projektów z zakresu upowszechniania strzelectwa. Fundacja LOTTO to nasz sprawdzony partner, który już po raz czwarty wraz z Ministerstwem sfinansuje obozy sportowe dla dzieci. Cieszę się również, że nad organizacją ogólnodostępnych zajęć strzeleckich, czuwać będzie uznana organizacja jaką jest Polski Związek Strzelectwa Sportowego – mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Operatorzy krajowi Programu „Sportowe Wakacje+”

Operatorem krajowym obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim została Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. Zadaniem operatora jest rekrutacja realizatorów obozów sportowych zlokalizowanych na terenie całej Polski. Kwota dotacji przyznana przez Ministerstwo to 10 mln zł. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji przeprowadzanej przez Operatora, znajdą się w najbliższym czasie na stronach Fundacji LOTTO https://www.fundacjalotto.pl/

Operatorem krajowym upowszechniania strzelectwa został Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Zadaniem operatora jest przeprowadzenie na terenie całej Polski rekrutacji uczestników zajęć strzeleckich. Kwota dotacji przyznana przez Ministerstwo to 5 mln zł. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji przeprowadzanej przez Operatora, znajdą się w najbliższym czasie na stronach PZSS https://www.pzss.org.pl/

To już czwarta edycja Programu Sportowe Wakacje +, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywnego spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży. Kształtowanie zdrowego stylu życia, turystyka aktywna i dbałość o sprawność fizyczną – to nasze priorytety - podkreśla wiceminister Andrzej Gut-Mostowy.

Główne cele zadań realizowanych w ramach programu:
 • uczestnictwo w aktywnym sportowym wypoczynku;
 • kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • upowszechnianie aktywności fizycznej w społeczeństwie;
 • dążenie do zwiększenia uczestnictwa Polaków w sporcie;
 • wdrażanie najmłodszych do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz systematycznej dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną;
 • promowanie i wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność fizyczną wszystkich środowisk i grup społecznych;
 • popularyzacja strzelectwa;
 • zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowych;
 • upowszechnianie postaw proobronnych;
 • stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych;
 • stworzenie warunków do optymalizacji wykorzystania lokalnej infrastruktury strzeleckiej.

Biuletyn Informacji Publicznej: https://www.gov.pl/web/sport/rozstrzygniecie-naboru-w-ramach-programu-sportowe-wakacje--2023-r---wybor-operatorow-krajowych

Do góry