en
en

Nominuj Ambasadora Kongresów Polskich i Mecenasa Kongresów Polskich

Jak co roku zapraszamy do zgłaszania kandydatów do tytułu honorowego Ambasadora Kongresów Polskich. To wyróżnienie dla osób, które aktywnie promują Polskę, jako miejsce organizacji spotkań i konferencji poprzez aktywną działalność w międzynarodowych stowarzyszeniach.   

logo_programu_akp.JPG

Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową – „Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce” i wspierany regionalnie w ramach działań lokalnych Klubów Ambasadora (Warszawa, Wrocław, Gdańsk  Kraków, Katowice, Lublin i Kielce). Od 1998 roku służy on promowaniu Polski, jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji. Obsługę organizacyjną Programu Ambasadorów Kongresów Polskich oraz związanych z nią świadczeń prowadzi Polska Organizacja Turystyczna - Poland Convention Bureau, wspierana przez Kapitułę Programu AKP, obejmującą grupę wybitnych osobistości z polskiego świata nauki, gospodarki i kultury.

Warunkiem otrzymania honorowego tytułu jest pozyskanie co najmniej jednego wydarzenia o skali międzynarodowej dla Polski w przeciągu ostatnich 3 lat oraz przekonanie kapituły o swoim zaangażowaniu na rzecz promocji Polski. Działalność na rzecz organizowania wydarzeń w Polsce nie może jednak wynikać bezpośrednio z obowiązków zawodowych kandydata.

Co roku ze zgłoszonych kandydatur Kapituła Programu AKP wybiera maksymalnie 20 nowych Ambasadorów, których poznajemy podczas uroczystej gali. W tym roku wydarzenie to odbędzie się 27 września w Poznaniu.

Dzięki nowo wprowadzonym zmianom do Regulaminu Programu Ambasadorów Kongresów Polskich podczas tegorocznej gali w Poznaniu wyróżnieni zostaną po raz pierwszy Mecenasi Kongresów Polskich.

Nagroda dla Mecenasa Kongresów Polskich jest naturalnym uzupełnieniem tytułu Ambasadora Kongresów Polskich. Ambasador dla kongresu lobbuje na jego rzecz i potrzebuje wsparcia finansowego dla wydarzenia, o które zabiega. Nowa nagroda Mecenasa Kongresów jest zatem formą uhonorowania i docenienia roli sponsora wspierającego organizowane spotkanie czy wydarzenie. Dla niego samego jest formą promocji, może być również świetnie wykorzystana w komunikacji PR.

- Dotąd przedstawiciele świata biznesu, których wsparcie  jest dla kongresów kluczowe, z założenia nie byli obecni na Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, podczas której honorowane były osoby, które przyciągają kongresy i konferencje do naszego kraju. Wartością dodaną będzie zaproszenie ich do udziału w Gali, gdyż bez nich i ich zaangażowania w znakomitej większości kongresy nie mogłyby być realizowane – powiedziała Paula Fanderowska, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce.

Kandydatury Ambasadora Kongresów Polskich i Mecenasa Kongresów Polskich można zgłaszać w ankiecie online do dnia 12 kwietnia 2018 r. http://b2net.home.pl/pot-ankiety5/web/

- W tym roku formularz online składa się z dwóch części. Pierwsza to ankieta kandydata do tytułu „Ambasadora Kongresów Polskich”, druga to ankieta kandydata do tytułu „Mecenasa Kongresów” – zaznacza Aneta Książek, sekretarz kapituły programu AKP i gł. specjalista ds. konferencji w Polskiej Organizacji Turystycznej.

Zgodnie z Regulaminem Programu AKP prawo zgłaszania kandydatur do tytułu honorowego Ambasador Kongresów Polskich lub Mecenasa Kongresów Polskich mają jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, uczelnie i szkoły wyższe, stowarzyszenia i organizacje naukowe, instytucje kulturalne, organizacje gospodarcze, pozarządowe  i samorządowe, Polska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”, członkowie Kapituły, miejskie/regionalne Convention Bureau, a także osoby wcześniej uhonorowane tytułem Ambasadora Kongresów Polskich.

Do góry