en
en

Nabór na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Termin składnia dokumentów upływa 21 lutego 2017 r.

W konkursie może wystartować każdy kandydat, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, jest obywatelem polskim, korzysta w pełni z praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada kompetencje kierownicze, co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej oraz biegle posługuje się w mowie i piśmie minimum jednym językiem obcym, w tym obowiązkowo językiem angielskim.

Termin składnia dokumentów upływa 21 lutego 2017 r. o godzinie 16:15.

Szczegóły ogłoszenia TUTAJ

Do góry