en
en
Kontakt

Kolejna konferencja w ramach projektu Współpraca-Innowacje-Turystyka Zrównoważona 12 czerwca w Olsztynie!

Już 12 czerwca w Olsztynie Polska Organizacja Turystyczna wspólnie z Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną organizuje konferencję Współpraca-Innowacje-Turystyka Zrównoważona. To kolejne z cyklu tegorocznych wydarzeń w ramach projektu realizowanego wspólnie z regionalnymi organizacjami turystycznymi. Głównym celem konferencji jest ocena obecnego stanu wdrożenia w poszczególnych regionach Polski zasad turystyki zrównoważonej i identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz wymiana doświadczeń i merytoryczna dyskusjami z ekspertami branży i przedstawicielami samorządów. Patronem medialnym projektu jest Dziennik Rzeczpospolita - Serwis Turystyka.

02_23_0709_Konferencja_banner_1200x900_olsztyn.jpg

Program spotkania w Olsztynie skupia się na wymianie dobrych praktyk oraz edukacji w zakresie wspierania turystyki aktywnej i żeglarskiej, z naciskiem na ekologiczne podejście do działalności turystycznej. W trakcie konferencji omówione zostaną innowacje społeczne i technologiczne w turystyce, zgodne z ochroną środowiska w regionie warmińsko-mazurskim. Eksperci przedstawią kwestie edukacji ekologicznej o bioróżnorodności w programach nauczania oraz tworzenia bardziej odpowiedzialnych ofert turystycznych. Poruszone zostaną również tematy zrównoważonego zarządzania zasobami leśnymi i wodnymi, inwestycji, tworzenia miejsc pracy, ochrony praw człowieka oraz minimalizacji degradacji środowiska.

W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele najważniejszych instytucji związanych z turystyką w każdym regionie m.in. przedstawiciele samorządów, eksperci, naukowcy, gestorzy bazy hotelowo-turystycznej, właściciele obiektów i certyfikowanych produktów turystycznych, lokalne organizacje turystyczne wraz z członkami, centra informacji turystycznej, lokalna branża turystyczna, którym bliski jest rozwój potencjału ekonomicznego Regionu Warmińsko-Mazurskiego.

Polska Organizacja Turystyczna wraz z Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną w ramach promocji zasad zrównoważonego rozwoju organizują warsztaty edukacyjne, projekty szkoleniowe dla branży turystycznej oraz inne inicjatywy, mające na celu tworzenie odpowiedzialnych produktów i atrakcji turystycznych. Konferencja w Olsztynie zaprezentuje również zasadę "decoupling", czyli oddzielenie wzrostu gospodarczego od zwiększania zużycia zasobów naturalnych, w taki sposób by wzrost gospodarczy osiągnąć bez zwiększania śladu węglowego. Uczestnicy zapoznają się także z raportem "Stan wdrożenia turystyki zrównoważonej w regionie warmińsko-mazurskim na tle światowych trendów". Konferencja ma za zadanie podkreślić rolę jednostki w promowaniu zrównoważonego rozwoju poprzez codzienne decyzje, zachowania i postawy.

Szczegółowy program konferencji znajduje się tutaj: LINK

Do góry