en
en
Kontakt

Dziennikarze z USA w Polsce

W Busku-Zdroju odbyła się kolejna akcja w ramach kampanii promocji przyjazdowej turystyki prozdrowotnej. Tym razem Busko-Zdrój wizytowała grupa dziennikarzy polonijnych z USA. Spotkali się z przedstawicielami uzdrowiska, sanatoriów, hoteli.

Wizyta-usa.JPG

Spotkanie odbyło się w Sanatorium Marconi. Uczestniczyli w nim przedstawiciele lokalnego samorządu oraz podmioty i przedsiębiorcy związani z sektorem turystyki zdrowotnej. – Promocja polskiej oferty turystyki prozdrowotnej jest bardzo potrzebna aby umacniać pozycję polskich podmiotów gospodarczych. Polska oferuje wysokiej jakości usługi medyczne, uzdrowiskowe, a także spa i wellness. Jedną z pereł w koronie polskich uzdrowisk jest Busko-Zdrój bardzo dynamicznie rozwijające się w ciągu ostatnich lat – powiedziała podczas otwarcia spotkania Anna Krupka, wiceminister w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Polska ma w tym obszarze ogromny potencjał i może swobodnie konkurować z innymi krajami.  Dysponujemy dobrze wykształconym i doświadczonym personelem medycznym zarówno lekarskim, jak i pielęgniarskim na najwyższym światowym poziomie. Mamy ogromne atuty zarówno w zaawansowanej medycynie, jak i w lecznictwie uzdrowiskowym. W Polsce aż 45 miejscowości (lub ich część) posiada status uzdrowiska. Część z nich wyspecjalizowała się w obsłudze turystów z zagranicy.

Rynek amerykański zaliczany jest do największych w ramach medycznej turystyki wyjazdowej na świecie. Do Polski w 2017 r. przyjechało blisko pół miliona amerykańskich turystów (495 tys.). Z punktu widzenia polskiej turystyki bardzo ważną grupą turystów są osoby, które mają polskie korzenie. Z danych Ministerstwa Sportu i Turystyki wynika, że to ponad 19 proc. wszystkich odwiedzających nasz kraj. W 2017 roku na 18,3 mln turystów zza granicy 3,5 mln stanowiły osoby o polskich korzeniach. To bardzo duża grupa, którą warto zainteresować nie tylko turystyką kulturową, lecz także prozdrowotną. Polska jest bardzo atrakcyjnym krajem, a osoby o polskich korzeniach są jej najlepszymi ambasadorami.

Polska Organizacja Turystyczna jest operatorem części rządowego programu Go to Brand. To Branżowy Program Promocji dla sektora usług prozdrowotnych w ramach wdrażania poddziałania 3.3.2 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki Brand PO IR. Celem projektu jest upowszechnienie informacji o wysokiej jakości usług prozdrowotnych w Polsce i umocnienie pozytywnego wizerunku naszego kraju. Program realizowany jest głównie na rynkach perspektywicznych, poza Unia Europejską, w tym m.in. Rosja, Norwegia oraz Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Budżet przeznaczony na działania w nim zawarte wynosi blisko 5,4 mln zł i pochodzi ze środków unijnych. Turystyka prozdrowotna jest wysokomarżową gałęzią turystyki, dlatego warto zainwestować w jej rozwój.

 

Do góry