en
en
Kontakt

Dotacje dla branży HoReCa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków na dotacje z Krajowego Planu Odbudowy dla sektorów hotelarskiego, gastronomicznego, cateringowego (HoReCa) oraz turystycznego i kulturalnego. To jeden z pierwszych naborów z KPO, który rozpocznie się 6 maja. Kwota dofinansowania wynosi ponad 1,2 mld zł, a głównymi beneficjentami będą małe i średnie przedsiębiorstwa działające w branży HoReCa.

dotacja1.png

 

Dotację można otrzymać do wysokości 90% kosztów inwestycji, maksymalna kwota wsparcia to 540 tysięcy złotych. Realizacja projektu, na który przyznane zostanie dofinansowanie nie powinna być dłuższa niż 12 miesięcy i musi zakończyć się przed 31 stycznia 2026 r.

Celem wsparcia jest zabezpieczenie przedsiębiorstw przed potencjalnymi kryzysami poprzez zachęcanie do działań dywersyfikujących i rozwijających ich działalność. W ramach konkursu przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie na inwestycje takie jak: roboty budowlane, zakup środków trwałych, a także wartości niematerialne i prawne.

Wsparcie może obejmować również:

Zieloną transformację – wydatki związane z działaniami w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego, podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,

Transformację cyfrową – np. koszty związane z oprogramowaniem do zarządzania zamówieniami, rozwijaniem sklepu internetowego czy platform sprzedażowych,

Usługi szkoleniowe – obejmujące zdobywanie nowych umiejętności przez pracowników lub ich przekwalifikowanie, a także wsparcie w zakresie obsługi klienta,

Usługi rozwojowe – np. opracowanie nowego modelu biznesowego czy procedur technicznych.

Wnioski będzie można składać od 6 maja do 5 czerwca 2024 r.

Wszelkie niezbędne dokumenty, w tym Ogłoszenie o naborze, Regulamin naboru, Kryteria wyboru projektów dostępne są pod adresem: https://kpo.parp.gov.pl/component/grants/grants/inwestycje-w-dywersyfikacje-dzialalnosci-sektora-horeca-oferta-dla-przedsiebiorcow#dokumenty