en
en
Kontakt

2017 Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju

270x136_Logo_Roku_Zrównoważonej_Turystyki_dla_Rozwoju.jpg

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2017 Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju (MRZTRR). MRZTRR ma na celu wsparcie zmiany polityk, praktyk biznesowych i zachowania konsumentów w budowie bardziej zrównoważonego sektora turystycznego, który przyczynia się do wdrożenia Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r. i 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Logo Roku Zrównoważonej Turystyki dla RozwojuOrganizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2017 Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju (MRZTRR). MRZTRR ma na celu wsparcie zmiany polityk, praktyk biznesowych i zachowania konsumentów w budowie bardziej zrównoważonego sektora turystycznego, który przyczynia się do wdrożenia Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r. i 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Rok będzie promować zwiększenie roli turystyki w pięciu następujących kluczowych obszarach:

1. kompleksowy i zrównoważony wzrost gospodarczy,

2. włączenie społeczne, zatrudnienie i redukcja ubóstwa,

3. efektywność zasobów, ochrona środowiska i klimatu,

4. wartości kulturowe, różnorodność i dziedzictwo,

5. wzajemne zrozumienie, spokój i bezpieczeństwo.

- Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju, to niepowtarzalna okazja do podniesienia świadomości na temat wkładu zrównoważonej turystyki dla rozwoju wśród sektora publicznego i prywatnego, decydentów i ogółu społeczeństwa oraz mobilizację wszystkich zainteresowanych stron do współpracy w kształtowaniu turystyki jako katalizatora pozytywnych zmian - powiedział sekretarz generalny UNWTO Taleb Rifai.

Oficjalne otwarcie obchodów MRZTRR, zostało zorganizowane przez Światową Organizację Turystyki i odbyło się 18 stycznia 2017 roku w Madrycie w Hiszpanii. Wzięło w nim udział ponad 600 przedstawicieli szeroko pojętej branży turystycznej z całego świata, wspierających UNWTO w obchodach tego ważnego wydarzenia.

Jako pierwsi do obchodów MRZTRR przystąpili następujący sponsorzy: Meksykańskie Ministerstwo Turystyki, niemiecka Narodowa Organizacja Turystyczna, All Nippon Airways, Centrum Badań Globalnej Gospodarki Turystycznej, Makao, Agencja Turystyki Balearów, Minube, Amadeus, Sieć Geoparków Europejskich, The Travel Corporation, którzy wspierają finansowo opracowany przez UNWTO program obchodów 2017 roku. Jako "przyjaciele" roku do obchodów przystąpili: The City of Zurich, University of Crete, CABI i Green Key.

Szczegóły dotyczące MRZTRR dostępne są w linku: http://www2.unwto.org/tourism4development2017

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Do góry