en
en
Kontakt

V edycji Konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”

Zapraszamy do udziału w jubileuszowej V edycji  Konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 2 lutego 2011 r.

W konkursie zostaną nagrodzone najlepsze przedsięwzięcia w dziedzinie rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W tym roku wprowadzona została nowa kategoria: „Miejsce przyjazne dzieciom” (np.: parki tematyczne, kompleksy rekreacji dziecięcej).

Nagrody przyznawane będą w siedmiu kategoriach:

  • Rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa),
  • Zabytek
  • Produkt promocyjny (np. wydawnictwo, portal, kampania promocyjna)
  • Obiekt turystyczny (np. hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe)
  • Turystyka aktywna (np. ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne)
  • Turystyka transgraniczna i międzynarodowa
  • Miejsce przyjazne dzieciom (np.: parki tematyczne, ogródki jordanowskie, kompleksy rekreacji dziecięcej)

Główną nagrodą w Konkursie jest statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa oraz dyplom, a także konkretne działania promocyjne realizowane przez MRR. Laureatów Konkursu poznamy podczas gali towarzyszącej V Forum Funduszy Europejskich organizowanego w Warszawie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniach 10-12 maja 2012 r.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go w wersji papierowej i elektronicznej wraz z materiałami ilustrującymi projekt (zdjęcia – maksymalnie 10 sztuk, filmy (o długości max. 5 minut), publikacje, prezentacje itp.) na adres Biura Konkursu. Liczy się data stempla pocztowego.

Biuro Konkursu
„Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”
ul. Mickiewicza 3/10
60-833 Poznań
e-mail: konkurs@smartlink.pl
tel/fax 61 849 90 41

Dokumenty konkursowe mogą Państwo pobrać z:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl i www.smartlink.pl

lub poniżej:

Formularz_zgłoszeniowy

Regulamin

Informacje oraz filmy o laureatach można obejrzeć na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.polskapieknieje.gov.pl i Biura Konkursu www.smartlink.pl .

Do góry