en
en
Kontakt

Europejskie Forum Turystyki 2011r.

Na 5-7 października br. w Krakowie, zostało zaplanowane jedno z najważniejszych spotkań w branży turystycznej - Europejskie Forum Turystyki 2011 r. (EFT 2011). Spotkanie to ma na celu usprawnienie oraz upowszechnienie dialogu w branży turystycznej między sektorem publicznym a prywatnym.

Zaproszeni na EFT 2011 zostali przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji rządowej (szczebla centralnego i regionalnego, samorządu terytorialnego i gospodarczego), branżowych organizacji międzynarodowych oraz przedstawciele sektora prywatnego branży turystycznej.

Tematyką spotkania będzie przede wszystkim Komunikat Komisji Europejskiej pod nazwą „Europa - najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie. Nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego . Stymulowanie konkurencyjności sektora turystycznego w Europie”.

Ponieważ podnoszenie konkurencyjności turystyki w UE ma kluczowe znaczenie w celu umocnienia jej pozycji w kontekście dynamicznego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, na EFT 2011 kolejnymi tematami, będą:

  • rozwijanie innowacji w turystyce,
  • udoskonalanie ogólnej jakości ofert,
  • znalezienie rozwiązań dla problemu sezonowości popytu,
  • zróżnicowanie ofert turystycznych,
  • dbałość o poprawę jakości danych statystycznych i analiz dotyczących turystyki.

Obecnie przy tworzeniu przyszłej polityki oraz strategii turystycznej niezbędna jest konsolidacja oraz rozbudowanie obecnej bazy wiedzy społeczno-gospodarczej na temat turystyki. Podczas Forum  zostanie więc silnie zaakcentowana, zostanie kwestia rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych w polskiej turystyce oraz ich rosnąca popularność wśród konsumentów. Zostanie także podjęta dyskusja nad określeniem potrzeb przedsiębiorstw turystycznych w tym zakresie.

Organizator: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Kontakt do organizatora: Rafał Wilczkowski (Ministerstwo Sportu i Turystyki),
e-mail: rafal.wilczkowski@msport.gov.pl, tel: +48222443195

Tekst źródłowy : www.pl2011.eu

Do góry