en
en
Kontakt

Dobry rok dla rozwoju ROT

Aktualności Turystyczne


 Wkrótce pojawią się sprawozdania poszczególnych Regionalnych Organizacji Turystycznych sumujące ich konkretne dokonania w mijającym roku. Będzie to obszerny pakiet, zasługujący na szczegółowe analizy, jednakże tutaj chciałbym sformułować trochę ogólniejszych ocen, do czego przełom roku jest zawsze dobrą okazją – pisze Jan Wysokiński.


Miałem już sposobność zaprezentować w innym miejscu swoje pozytywne opinie na temat przyjętej niedawno „Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015”. Jest to z pewnością ważny dokument, wyróżniający się intelektualnym poziomem, śmiałością wizji, ale też konsekwentnym pragmatyzmem – co nie zawsze udaje się połączyć w jednym.


Więcej:

http://aktualnosciturystyczne.pl/wiadomosci-rot-i-lot/cenne-partnerstwo?page_number=1


Do góry