en
en
Kontakt

ksow_ue_txt.jpg

Celem operacji pn. Akcja z udziałem blogerów „Dobry biznes na wsi” jest stworzenie wizerunku polskich obszarów wiejskich jako atrakcyjnego miejsca do życia i prowadzenia biznesu oraz promocja tego wizerunku z wykorzystaniem najnowszych trendów w marketingu internetowym.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez współpracę z blogerami. W ramach współpracy powstaną publikacje success story promujące dobre praktyki i wzorce osobowe, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ograniczenia zjawiska migracji mieszkańców wsi do miast, np. poprzez:

  • inspirowanie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez wykorzystywanie potencjału tych obszarów dla zrównoważonego rozwoju turystyki
  • zakładanie biznesu turystycznego przez mieszkańców wsi, rolników w oparciu o istniejący potencjał i poprzez powrót do korzeni - do gospodarstw prowadzonych przez przodków
  • zakładanie biznesu turystycznego przez mieszkańców miast na obszarach wiejskich


Grupą docelową akcji są mieszkańcy obszarów wiejskich w Polsce, poszukujący nowego źródła dochodu, planujący założenie / rozwój istniejącego biznesu opartego o potencjał kulturowy, przyrodniczy czy historyczny obszarów wiejskich. Odbiorcami przekazu publikacji powstałych w ramach projektu będzie również szersze grono planujących założenie/rozwój istniejącego biznesu, którzy z takich publikacji mogą czerpać inspirację i konkretną wiedzę. Pozostałą grupą docelową będą osoby potencjalnie zainteresowane wypoczynkiem na wsi, poszukujących ciekawych form spędzania czasu wolnego związanego z agroturystyką.

Partnerem KSOW w ramach operacji jest Polska Organizacja Turystyczna (POT) w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa na realizację operacji została zawarta: 14.06.2019

Data zakończenia realizacji zakresu rzeczowego operacji: 30.09.2019

Przewidywane efekty: Efektem operacji będzie zwiększenie udziału mieszkańców wsi we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich dzięki upowszechnieniu dobrych praktyk w formule success stories w intrenecie i ich długofalowym wpływie na podejmowane działania. Dodatkowym efektem projektu będzie zwiększenie ruchu turystycznego na obszarach wiejskich, związanego z promocją ciekawych inicjatyw i inspiracją dla mieszkańców obszarów wiejskich do podejmowania działalności pozarolniczej, w tym również jako atrakcyjnej oferty turystycznej. Innym efektem będzie podniesienie jakości i różnorodności zarówno form działalności pozarolniczej podejmowanej na terenach wiejskich, jak i tworzonej w ramach tej działalności oferty.

Dzięki realizacji konkursu w ramach zakładanej operacji powstanie 20 publikacji w formie success story z 20 miejsc – inicjatyw jako przykład dobrych praktyk na obszarach wiejskich.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Do góry