en
en
Kontakt

https://www.youtube.com/v/uQUwRfc3NEg?version=3&hl=pl_PL&rel=0

Działanie 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Film prezentuje niektóre projekty, pełną listę przedsięwzięć znajdą Państwo tutaj.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

UWAGA: Wartość projektów złożonych w ramach zakończonego w dniu 30 maja 2008 r. naboru wielokrotnie przewyższyła wartość alokacji dla tego Działania. W najbliższych latach nie są przewidywane już kolejne rundy aplikacyjne. W przypadku gdyby sytuacja ta uległa zmianie, stosowana informacja zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej.

Do góry