en
en
Kontakt

Zakres działania CB of Poland

BIURO KONFERENCJI I KONGRESÓW – POLSKA
(CONVENTION BUREAU OF POLAND)

 1. Główne tezy
  • Budowanie wizerunku promocyjnego Polski jako kraju atrakcyjnego dla wszelkich form turystyki biznesowej,
  • Akces do UE zwiększy ruch biznesowy do Polski, a zatem zwiększy się zapotrzebowanie na informację o bazie konferencyjnej, obiektach hotelowych i organizatorach tego rodzaju turystyki,
  • Uaktywnienie miejskich convention bureau, branży turystycznej i członków Stowarzyszenia "Konferencje i Kongresy w Polsce" w celu przygotowania informacji, katalogów i produktów turystyki biznesowej.
 2. Cele podejmowanych działań
  • Wykorzystanie licznych przyjazdów do Polski motywowanych biznesem do integrowania ofert typowo turystycznych z pakietami obejmującymi usługi hotelarskie i wszelkimi usługami wykorzystywanymi przez osoby podróżujące w interesach,
  • Promocja Polski jako kraju docelowego dla turystyki motywacyjnej (incentive).
 3. Priorytetowe produkty na wszystkich rynkach
  • Programy incentive w Polsce,
  • Kongresy w dużych miastach Polski (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań),
  • Tworzenie pakietów podróży motywacyjnych nastawionych na pobyty weekendowe, oferujących zakwaterowanie w miejskich hotelach 4 i 5-gwiazdkowych i atrakcje kulturalne miasta ,
  • Rozwój rezydencjalnych ośrodków konferencyjnych w łatwo dostępnych miejscowościach wypoczynkowych, co przyczyni się do rozwoju turystyki poza sezonem (konferencje w obiektach zabytkowych),
  • Promocja Programu "Nocnego życia" (pakiety rozrywek, kluby, inne urządzenia czasu atrakcyjnego dla turystów biznesowych).
 4. Priorytetowe narzędzia
  • podróże studyjne do Polski dla dziennikarzy, touroperatorów incentive, zleceniodawców kongresów i ekspertów organizacji międzynarodowych,
  • workshopy i seminaria w Polsce i zagranicą,
  • udział w targach turystyki biznesowej,
  • własna baza danych o zleceniodawcach imprez,katalog "Meetings & Incentive Planner",
  • strona internetowa Convention Bureau of Poland w języku angielskim,
  • wydawnictwa szkoleniowo-metodyczne,
  • program Ambasadorów Kongresów Polskich,
  • pozyskiwanie imprez z bazy danych organizacji międzynarodowych.
 5. Współpraca w realizacji zadań
  • miejskie convention bureau (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Katowice, Bydgoszcz, Toruń),
  • Polska Izba Turystyki,
  • Stowarzyszenie "Konferencje i Kongresy w Polsce",
  • Forum Turystyki Biznesowej,
  • ROT-y, LOT-y,
  • Organizacje międzynarodowe - ICCA, UIA, SITE,
  • Fundacja Warsaw Destination Alliance,
  • PLL LOT.
 6. Warunki realizacji zadań (firmowe i organizacyjne)]
  • Pełne pokrycie finansowe na określone w planie zadania turystyki biznesowej,
  • rozbudowa i umocnienie struktur organizacyjnych - miejskie convention bureau,
  • rozwój kontaktów pomiędzy Convention Bureau of Poland a organizacjami międzynarodowymi,
  • harmonijna współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się tematyką turystyki biznesowej.
 7. Zagrożenia dla podejmowanych przedsięwzięć
  • niewystarczająca liczba i jakość produktów turystyki biznesowej na rynku,
  • brak współdziałania środowiska naukowego w realizacji programu Ambasadorów Kongresów Polskich,
  • brak środków finansowych na realizację programu.
Do góry