en
en
Kontakt

TARGI PRZEMYSŁU KONGRESOWEGO NA 2006 ROK

TARGI PRZEMYSŁU KONGRESOWEGO NA 2006 ROK

SZANOWNI PAŃSTWO!

Polska Organizacja Turystyczna uprzejmie informuje, że zgodnie z Planem Promocji na 2006 rok planuje zorganizowanie stoiska narodowego na następujących międzynarodowych targach turystyki biznesowej:
 • SHIE – Sztokholm,16–18 stycznia 2006 – największe targi MICE* w Skandynawii
 • EMIF - Bruksela,15– 16 lutego 2006 – największe targi MICE w krajach Beneluxu
 • CONFEX – Londyn, 21–23 lutego 2006 – największe targi MICE w Wielkiej Brytanii
 • IMEX – Frankfurt, 30 maja–1 czerwca 2006 – największe targi przemysłu kongresowego w Europie
 • EIBTM – Barcelona, 28-30 listopada 2006 – najstarsze i jedne w największych targów MICE w Europie
Natomiast na targach BTC (październik 2006) we Florencji organizatorem stoiska będzie Warsaw Convention Bureau.

Warunki i tryb udziału polskich podmiotów w stoisku narodowym organizowanym przez Biuro Konferencji i Kongresów POT regulują ,,Zasady uczestnictwa w polskich stoiskach narodowych organizowanych na międzynarodowych targach turystycznych i przemysłu kongresowego” przyjęte decyzją Kierownictwa POT w dniu 21.06.2005 r. Zasady obowiązują od 1 stycznia 2006 r. i są dostępne na stronie internetowej www.pot.gov.pl w grupie targi i wystawy.

Jednocześnie Informujemy, że wszystkie w/w targi zostały umieszczone na liście ,,B” imprez objętych systemem finansowego wspierania promocyjnego polskich przedsiębiorstw ze środków budżetowych Ministerstwa Gospodarki i Pracy na 2006 rok.

Oznacza to, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy ( Dz.U 2004 nr 233 poz. 2342 ) z dnia 15.10.2004 r., określone podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie udziału w targach w wysokości do 50 % kosztów, nie więcej jednak niż 20.000 zł.

Szczegółowa informacja o w/w zasadach znajduje się na stronie internetowej MGiP pod adresem www.exporter.gov.pl w grupie targi.

W związku z obowiązkiem złożenia wniosku o dofinansowanie udziału przez podmioty gospodarcze do MGiP, nie później niż 14 tygodni przed rozpoczęciem targów, Biuro Konferencji i Kongresów POT prosi o zdeklarowanie udziału w w/w imprezach zgodnie z terminami określonymi w załącznikach.

Załączniki te stanowią karty zgłoszenia na zagraniczne targi turystyki biznesowej w 2006 r. Państwa wnioski o dofinansowanie wraz z zaakceptowanymi przez POT kartami zgłoszenia udziału należy przedłożyć do MGiP we właściwym terminie.

Przekazujemy także poniżej informację o powierzchni ogólnej stoisk, powierzchni przeznaczonej dla Biura Konferencji i Kongresów, maksymalnej liczbie firm na stoisku i odpłatności za miejsce na polskim stoisku narodowym.
Nazwa targówPowierzchnia stoiska w m2Powierzchnia dla BKiK w m2Liczba firm na stoiskuOdpłatność za miejsce (4 m2) w stoisku w PLN
SHIE401276.000
EMIF541898.000
CONFEX408816.800
IMEX100281817.500
EIBTM100281817.000

Polska Organizacja Turystyczna pragnie szczególnie zwrócić uwagę na dotrzymanie terminów zgłoszeń udziału w załączonych kartach zgłoszeń.

Otrzymują:
 1. Polska Izba Turystyki
 2. Rada Krajowa Izb Turystyki w Polsce
 3. Polskie Zrzeszenie Hoteli
 4. Regionalne Organizacje Turystyczne
 5. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce
 6. Miejskie Convention Bureaus (Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Wrocław)
 7. Forum Turystyki Przyjazdowej
 8. Profesjonalni organizatorzy kongresów (PCO)
 9. Centra kongresowe w Polsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, PKiN, Expo XXI, Centrum Kongresowe Gromada, Hala Ludowa we Wrocławiu
 10. Inne podmioty zajmujące się rozwijaniem konferencji i incentives do Polski.
Do góry