en
en
Kontakt

Program Ambasadorów Kongresów Polskich

Program Ambasadorów Kongresów Polskich

Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową - Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Służy on promowaniu Polski, jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji.

Celem Programu Ambasadorów Kongresów Polskich jest pozyskiwanie kongresów do Polski oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu takich imprez do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych branż. Podobne programy Ambasadorów Kongresów stosowane są z powodzeniem w wielu krajach świata, jako narzędzie marketingu narodowego.

Ambasadorowie Kongresów Polskich 2009

Program Ambasadorów Kongresów Polskich adresowany jest do najwybitniejszych osobistości świata nauki i stowarzyszeń profesjonalnych. Honorowy Patronat nad Programem Ambasadorów Kongresów Polskich objął Prezes Polskiej Akademii Nauk, Pan prof. dr hab. Michał Kleiber. Do tej pory tytuł Ambasadora Kongresów otrzymało ponad 130 osób (lista do pobrania), a w pracach kapituły uczestniczyło grono wybitnych osobowości polskiego świata nauki gospodarki i kultury (lista do pobrania). Zadaniem kapituły programu, która jest wybierana raz na 3 lata, jest wyłonienie grona Ambasadorów Kongresów Polskich – osób, które w swych międzynarodowych środowiskach promują i upowszechniają wiedzę o atutach naszego kraju, przyczyniając się do decyzji o wyborze Polski na miejsce następnego międzynarodowego wydarzenia.

Broszura Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Ambasadorzy Kongresów Polskich 1998-2012

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Kontakt w sprawie Programu Ambasadorów Kongresów Polskich:

Aneta Książek

aneta.ksiazek@pot.gov.pl

+48 22 536 70 73

Do góry