en
en
Kontakt

ICCA International Congress & Convention AssociationICCA jest stowarzyszeniem istniejącym od 1963 roku, założonym przez biura  podróży w celu lepszej wzajemnej współpracy w obliczu szybkiego rozwoju rynku międzynarodowych konferencji. Celem stowarzyszenia jest utworzenie profesjonalnego środowiska działającego w dziedzinie przemysłu spotkań, które umożliwi jego członkom stworzenie i utrzymanie istotnej przewagi konkurencyjnej. Aktualnie ICCA jako jedna z najważniejszych organizacji z tej branży zrzesza 800 podmiotów, firm oraz organizacji działających w turystyce biznesowej z 80 krajów. Siedziba główna ICCA znajduje się w Amsterdamie w Holandii; ICCA posiada również 3 biura przedstawicielskie: azjatyckie w Malezji, południowoamerykańskie w Urugwaju  oraz północnoamerykańskie w USA.

 

Działalność w ICCA odbywa się na dwóch głównych płaszczyznach: współpraca członków w ramach tej samej kategorii (taka sama lub podobna specjalność) oraz niezależnie współpraca terytorialna, z podziałem od kontynentów, przez regiony aż do współpracy lokalnej w ramach jednego miasta (Chapters, National & Local Committees). Najważniejszym wydarzeniem każdego roku jest ICCA Congress & Exhibition, kongres międzynarodowy, który połączony jest z Walnym Zebraniem Członków. Kongres ICCA ma ponadto bogatą ofertę edukacyjną dla uczestników.

 

ICCA od 1972 r. prowadzi bazę danych o byłych oraz przyszłych konferencjach, które spełniają następujące warunki: są organizowane przez międzynarodowe stowarzyszenia, odbywają się regularnie i zamiennie w co najmniej 3 różnych krajach oraz uczestniczy w nich minimum 50 osób. Baza danych, dostępna wyłącznie dla członków ICCA, udostępnia informacje o ponad 72 tysiącach konferencji organizowanych przez ponad 5 tysięcy stowarzyszeń. W bazie zawarta jest m.in.: historia każdej konferencji, informacje o stowarzyszeniach – zleceniodawcach konferencji, kontakty do osób podejmujących decyzje w stowarzyszeniach, cykliczność, a często również informacja czy otwarto już możliwość składania ofert na konferencje planowane w przyszłych latach. Baza dostępna jest on-line. W grudniu 2006 roku Convention Bureau of Poland zorganizowało szkolenie z bazy danych - ICCA Data Workshop, z którego skorzystało kilkadziesiąt osób z polskich firm z branży turystyki biznesowej.

 

Członkowie ICCA korzystają również z możliwości wymiany informacji o swoich klientach oraz o ich konferencjach w ramach warsztatów wymiany informacji biznesowej (bussiness exchange workshop).

 

ICCA prowadzi również dla członków bogatą działalność szkoleniową. Każdego roku organizowane jest szereg warsztatów w różnych miejscach świata. Najważniejszą konferencją szkoleniową jest coroczne spotkanie ICCA Research, Sales & Marketing Programme, które w bieżącym roku odbędzie się w Dublinie w dniach 5 - 7 lipca.

 

W styczniu 2007 r. członkostwo ICCA posiada 9 podmiotów z Polski.

 

www.iccaworld.com

 

luty 2007


Do góry