en
en

Turyści nie muszą się bać wirusa AH1N1 w Polsce

5 sierpnia w Ministerstwie Zdrowia odbyła sie konferencja Ministra Zdrowia Ewy Kopacz z udziałem między innymi Polskiej Organizacji Turystycznej na temat postępowania zmniejszającego ryzyko zakażenia wirusem AH1N1.

5 sierpnia w Ministerstwie Zdrowia odbyła sie konferencja z udziałem Ministra Zdrowia Ewy Kopacz na temat postępowania zmniejszającego ryzyko zakażenia wirusem AH1N1.

2

            od lewej: Ewa Kopacz Minister Zdrowia, Andrzej Wojtyła Główny 

            Inspektor Sanitarny

W konferencji wzięli udział  Główny Inspektor Sanitarny, Rzecznik Praw Dziecka, przedstawiciel Polskiej Izby Turystyki i Krajowy Konsulatnt ds. Epidemiologii. Polską Organizację Turystyczną reprezentowała Elżbieta Wąsowicz-Zaborek Wiceprezes POT.

88

            od lewej: Elżbieta Wąsowicz-Zaborek Wiceprezes POT, Marek Michalak

            Rzecznik Praw Dziecka, prof. Andrzej Zieliński Krajowy Konsultant ds.

            Epidemiologii, Ewa Kopacz Minister Zdrowia

Polska Organizacja Turystyczna promując polską turystykę kładzie duży nacisk  na stan bezpieczeństwa turystów zagranicznych. Z badań przeprowadzanych, co roku przez Instytut Turystyki wynika, że obok kosztów pobytu, standardu usług i atrakcji turystycznej, stan bezpieczeństwa jest jednym z elementów decydujących o wyborze miejsca  na wypoczynek.

Współpracujemy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Komendą Główną Policji teraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, bo zależy nam, żeby nasz kraj był postrzegany jako bezpieczny a turyści czuli się u nas spokojnie i w każdej sytuacji mieli wiedzę, do kogo zwrócić się o pomoc mówi Elżbieta Wąsowicz - Zaborek Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Profilaktyka w przypadku zachorowań na choroby, których Polska nie jest źródłem zakażeń jest działaniem z punktu widzenia bezpieczeństwa naszych obywateli niezbędnym. Ma także wymiar gospodarczy, jeśli weźmiemy pod uwagę wpływ informacji o przypadkach „świńskiej grypy” na ruch turystyczny.

Zapobieganie rozszerzaniu się choroby w naszym kraju, wprowadzenie odpowiednich procedur i informowanie o nich jest dodatkowym elementem wpływającym na pozytywny wizerunek Polski za granicą. Nikt nie wybierze się nawet do najpiękniejszego miejsca, jeśli będzie istniało zagrożenie poważną w skutkach chorobą.dodaje Elżbieta Wąsowicz - Zaborek.

          1


Wyeliminowanie większości wirusów, w tym także A/H1N1 już na samym początku drogi zakażenie często nie wymaga kosztownych działań a jedynie zwiększonej dbałości o stan sanitarny np. pojazdów czy higieny a to z kolej jest wynikiem przede wszystkim większej świadomości, wiedzy i odpowiedzialności nas wszystkich.

 

Do pobrania:

Zalecenia postępowania zmniejszającego ryzyko zakażenia wirusem grypy AH1N1 i postępowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Więcej informacji:

loggis

                                              http://www.gis.gov.pl/


Do góry