en
en

Spotkanie z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi

Piotr_Tatara_i_Monika_Znyk-Reterska

 

16 lutego br. odbyło się spotkanie koordynatorów i liderów projektu "Promujmy Polskę Razem", realizowanego przez Polską Organziację Turystyczną w ramach Działania 6.3 POIG, z przedstawicielami Regionalnych Organizacji Turystycznych.

 

Magdalena_Krucz

16 lutego br. odbyło się spotkanie koordynatorów i liderów projektu "Promujmy Polskę Razem", realizowanego przez Polską Organziację Turystyczną w ramach Działania 6.3 POIG, z przedstawicielami Regionalnych Organizacji Turystycznych. Podczas spotkania goście z regionów mieli okazję zapoznać sie z zagadnieniami poszczególnych komponentów Projektu.W ramach kampanii na rynkach zagranicznych oferta polska będzie prezentowana w różnorodny sposób, między innymi podczas Międzynarodowych Targów w Berlinie ITB, o czym opowiedziała Magdalena Krucz, Wicedyrektor Departamentu Instrumentów Marketingowych.

 

O działaniach, które będą realizowane w ramach Projektu na rynku krajowym szczegółowo opowiedział Cezary Molski Dyrektor Deparatmentu Współpracy Regionalnej. Dobra współpraca z regionami w przypadku tego elementu będzie konieczna, żeby projekt zakończył się sukcesem.

 

 

Jerzy_MoskaaTakże wprowadzenie zintegrowanego systemu informacji turystycznej o, który szczegółowo opisał JerzyCezary_Molski Moskała, Dyrektor Departamentu Nowych Technologii, będzie wymagało ścisłej wspólpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi. 

 Po lewej: Jerzy Moskała, po prawej: Cezary Molski    

 

                

                                                                                       

 

Biuro_ProjektuByło to pierwsze spotkanie, na którym przedstawiciele Regionalnych Organizacji Turystycznych mogli bezpośrednio dowiedzieć się od osób odpowiedzialnych za poszczególne podprojekty o postępie prac. Polska Organziacja Turystyczna planuje kolejne spotkania informujace o przebiegu prac w Projekcie.

Od lewej: Anna Cichońska, Wicedyrektor Departamentu Planowania Marketingowego, Teresa Buczak Wicedyrektor Departamentu Planowania Marketingowego - Biuro Projektu, Piotr Tatara - Biuro Projektu.

Do góry