en
en

Program Strategiczny Promocji Miasta Krakowa na lata 2016-2022

270x136_0Wawel_2.jpg

W trakcie posiedzenia w środę 7 grudnia 2016 roku Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę o przyjęciu Programu Strategicznego Promocji Miasta Krakowa. Program Strategiczny Promocji Miasta Krakowa opiera się na nowoczesnej koncepcji Emocjonalnej Propozycji Sprzedaży. Na podstawie badań, konsultacji społecznych i analizy wizerunku miasta oraz 11 miast konkurencyjnych z Polski i ze świata wytyczono strategiczne cele komunikacji na lata 2016-2022.

0Wawel 2W trakcie posiedzenia w środę 7 grudnia 2016 roku Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę o przyjęciu Programu Strategicznego Promocji Miasta Krakowa. Program Strategiczny Promocji Miasta Krakowa opiera się na nowoczesnej koncepcji Emocjonalnej Propozycji Sprzedaży. Na podstawie badań, konsultacji społecznych i analizy wizerunku miasta oraz 11 miast konkurencyjnych z Polski i ze świata wytyczono strategiczne cele komunikacji na lata 2016-2022.

Efektem wdrożenia Programu będzie lepsza koordynacja działań marketingowych oraz większa spójność przekazów na temat Krakowa. Program pozwoli także zoptymalizować działania komunikacyjne oraz zintensyfikować działania w wybranych obszarach działań miasta, m.in. w zakresie promocji gospodarczej oraz komunikacji z mieszkańcami.

Do pobrania: Prezentacja dotycząca Programu Strategii Promocji

Źródło: www.krakow.pl

Do góry