en
en

International Harm Reduction

Międzynarodowa Konferencja Redukcji Szkód w Warszawie (13-17 maja 2007)
Osiemnaste urodziny konferencji IHRC odbędą się w Warszawie 13-17 maja 2007.

Międzynarodowa Konferencja Redukcji Szkód (International Harm Reduction Conference) zwiedziła już cały świat. Latem 2005 roku zapadła decyzja, że 18-ta edycja IHRC odbędzie się 13-17 maja 2007 roku w Warszawie, w centrum konferencyjnym Gromada Airport.

Konferencja IHRC 2007 będzie służyć przede wszystkim wsparciu wysiłków zmierzających do poszerzenia oferty i zasięgu działań z zakresu redukcji szkód w Europie Centralnej i Wschodniej oraz Azji Centralnej. IHRC 2007 będzie także okazją
do przeglądu dotychczasowych osiągnięć oraz wytyczenia kierunków rozwoju na przyszłość. Tytuł konferencji brzmi: „Harm Reduction – Coming of Age”.

Formuła programu z roku na rok staje się coraz bogatsza. W tym roku będą między innymi sesje plenarne, tematyczne i okolicznościowe, szeroki wybór warsztatów, szkoleń, festiwal filmowy, przegląd posterów, sesje okolicznościowe, rozdanie corocznych nagród IHRA.

Liczymy także, że w Warszawie uda się powtórnie zorganizować tzw. user congress, czyli specjalną sesję z udziałem przedstawicieli organizacji osób uzależnionych i uczestników programów metadonowych. Dzięki lokalizacji tegorocznej konferencji, reprezentacja uczestników z krajów z Centralnej i Wschodniej Europy, z Azji Centralnej i Bliskiego Wschodu, nie będzie musiała ograniczać się do symbolicznych delegacji (jak to niestety do tej pory bywało). Organizatorem w Polsce, z ramienia International Harm Reduction Association jest brytyjskie konsorcjum organizacji pozarządowych Conference.
Warszawskie biuro konferencji mieści się w budynku Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, przy ul. Wiśniowej 50 w Warszawie.

www.harmreduction2007.org
Do góry