en
en

II Ogólnopolski Zlot Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych

W dniach od 21 do 24 listopada odbyła się narada ROT-ów i LOT-ów z POT, PART a także dyrektorami POIT-ów. Spotkanie miało charakter warsztatów turystycznych.

                                                                                  

Podczas Zlotu w hotelu Filmar w Toruniu odbyła się VIII edycja warsztatów turystycznych, które miały charakter roboczy i były okazją do spotkania kierownictwa Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki oraz dyrektorów 13 Ośrodków Zagranicznych POT z przedstawicielami regionalnych organizacji turystycznych i forum miast.

Podobnie jak w minionych latach, tegoroczne warsztaty mały za zadanie pomóc w ustaleniu ogólnych ram współpracy z regionami na rok 2008 i koordynacji działań promocyjnych podejmowanych na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych. Przyjęte ustalenia pozwolą na dokonanie odpowiedniej korekty budżetów, a następnie wspólną realizację zadań promocyjnych.

                                                                                 


Do góry