en
en

Dofinansowanie zadań

Przypominamy, że 10 grudnia 2010 roku miaj termin składania dokumentów na Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w Departamencie Turystyki w ramach dotacji celowej na rok 2010. Więcej informacji...
Do góry