en
en

Charakterystyka rynków zagranicznych i kierunki rozwoju

Na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej w grudniu 2006 roku został przygotowany przez Instytut Turystyki raport pt. „Charakterystyka rynków zagranicznych. Kierunki rozwoju turystyki na rynkach zagranicznych”.
Charakterystyka…” zawiera najważniejsze informacje dotyczące sytuacji gospodarczej i aktywności turystycznej mieszkańców oraz szczegółową charakterystykę przyjazdów do Polski z dziesięciu najważniejszych dla Polski rynków emisyjnych: Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rosji, Holandii, Austrii, Francji, Szwecji, Włoch i Ukrainy.
W raporcie ujęte zostały dane takie jak: PKB, stopa bezrobocia i inflacji, struktura wiekowa ludności, zagraniczne podróże turystyczne mieszkańców danego kraju w rozbiciu na destynacje i/lub główne cele wyjazdu, wykorzystanie bazy noclegowej w turystyce krajowej, liczba przyjazdów do Polski z danego rynku, długość pobytu i sposób organizacji przyjazdu, główne motywy podróży do Polski, rodzaj zakwaterowania i używany środek transportu, odwiedzane miejsca, wydatki podczas pobytu w Polsce oraz uwagi krytyczne.
Raport „Charakterystyka rynków zagranicznych. Kierunki rozwoju turystyki na rynkach zagranicznych” jest również do pobrania w dziale "Dane i wiedza".
Do góry