en
en

Zapytanie szacunkowe - pomoc techniczna dla użytkowników systemów informatycznych wdrożonych w ramach Polskiego Systemu Informacji Turystycznej oraz wsparciu działań formalno-organizacyjnych w tym zakresie w okresie od 11.08.2014 do 10.11.2014

W związku z planowanym przeprowadzeniem zapytania ofertowego Polska Organizacja Turystyczna kieruje zapytanie szacunkowe dotyczące zamówienia, którego przedmiotem jest pomoc techniczna dla użytkowników systemów informatycznych wdrożonych w ramach Polskiego Systemu Informacji Turystycznej (przede wszystkim urządzenia prezentacyjne – infokioski) oraz wsparciu działań formalno-organizacyjnych w tym zakresie w okresie od 11 sierpnia 2014 r. do 10 listopada 2014 r. (3 miesiące).

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu zamówienia przede wszystkim w siedzibie Zamawiającego (siedziba Polskiej Organizacji Turystycznej, ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie) 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie.

Kwotę szacunkową należy podać w PLN wartość brutto za całkowite wynagrodzenie za usługę opisaną w planowanym zapytaniu ofertowym.

Kwotę szacunku należy podać w terminie do 31 lipca 2014 roku do godz. 14.00 na adres e-mail: sebastian.niewiadomski@pot.gov.pl .

Minimalne warunki konieczne:

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie w branży turystycznej,
- umiejętność i praktyka w administrowaniu systemami informatycznymi, w tym szczególnie w szeroko rozumianym sektorze turystyki i promocji turystycznej,
- umiejętność i praktyka w zdalnym wsparciu użytkowników systemów informatycznych,
- umiejętność i praktyka w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną,
- umiejętność i praktyka w organizacji i zarządzaniu projektami, w tym formalnościami z tym związanymi, np. tworzenie, koordynowanie i rozliczanie umów we współpracy z działem prawnym i działem księgowości

Kryteria wyboru stosowane przez Zamawiającego

Cena - 100%

Uwaga!
Przesłane oferty służą oszacowaniu wartości zamówienia i możliwości realizacji zadania.

Do góry