en
en

Zapytanie szacunkowe - na przygotowanie aplikacji serwerowej oraz prezentacyjnej dla Platformy Prezentacyjnej

W związku z planowanym przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert Polska Organizacja Turystyczna kieruje zapytanie szacunkowe dotyczące zamówienia, którego przedmiotem jest przygotowanie Aplikacji Serwerowej Platformy Prezentacyjnej oraz Aplikacji Prezentacyjnej Platformy Prezentacyjnej.

W związku z planowanym przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert Polska Organizacja Turystyczna kieruje zapytanie szacunkowe dotyczące zamówienia, którego przedmiotem jest:

  1. 1. przygotowanie Aplikacji Serwerowej Platformy Prezentacyjnej, umożliwiającej zbieranie informacji o wynikach z przeprowadzanych w ramach Platformy gier / zabaw / konkursów oraz udostępnianie zebranych danych w celu ich prezentacji w różnych środkach przekazu wchodzących w skład Platformy.
  2. 2. przygotowanie Aplikacji Prezentacyjnej Platformy Prezentacyjnej umożliwiającej wyświetlanie udostępnianych w ramach Platformy Prezentacyjnej informacji o wynikach z przeprowadzanych w ramach Platformy gier / zabaw / konkursów oraz wyświetlanie udostępnianych w ramach Platformy Prezentacyjnej plików graficznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do niniejszego zapytania.

 

 

Przeznaczony budżet na projekt:

  • dla Aplikacji Serwerowej – 30 000 zł brutto
  • dla Aplikacji Prezentacyjnej – 20 000 zł brutto

Język aplikacji: polski

Termin realizacji: do 14 listopada 2014 roku

Złożona oferta powinna zawierać następujące informacje:

  1. Koszt wykonania aplikacji serwerowej (kwota brutto)
  2. Koszt wykonania aplikacji prezentacyjnej (kwota brutto)
  3. Termin realizacji

Oferty należy przesyłać mailem na adres: magdalena.ragus@pot.gov.pl oraz agnieszka.tomczyszyn@pot.gov.pl lub pocztą na adres: Polska Organizacja Turystyczna, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, do dnia 22 sierpnia 2014 roku do godz. 14:00.

Uwaga!

Przesłane oferty służą oszacowaniu wartości zamówienia oraz możliwości realizacji projektu.

Do góry