en
en

Zapytanie szacunkowe - modyfikacji filmu reklamowego promujący walory turystyczne Polski – packshot, zakup/wykonanie (obróbka) - 50 zdjęć prezentujących walory turystyczne Polski, realizacja 3 cykli reportaży filmowych z udziałem modeli

W związku z kampanią reklamową realizowaną w ramach projektu 6.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. „Promujmy Polskę Razem", Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem o szacunkowa wycenę niżej opisanych działań.

W związku z kampanią reklamową realizowaną w ramach projektu 6.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. „Promujmy Polskę Razem", Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem o szacunkowa wycenę niżej opisanych działań.:

Przedmiot zamówienia:

1. modyfikacji filmu reklamowego promujący walory turystyczne Polski – packshot,

Opis szczegółowy:

Modyfikacja części packshotowej spotu w wersji włoskiej, która będzie polegała na:

- modyfikacja ostatniej packshotowej części spotu - zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiającego na materiale przekazanym przez zamawiającego

- przygotowaniu mastera.

- przekazanie mastera w formie mpg do siedziby POT

- przygotowanie kasety Beta SP.

Termin realizacji: Modyfikacja spotu powinna zostać zakończona do 30.04.2015 r.

2. zakup/wykonanie (obróbka) - 50 zdjęć prezentujących walory turystyczne Polski wraz z przekazaniem praw autorskich.

przy zakupie/obróbce technicznej zdjęć Wykonawca powinien uwzględnić następujące tematy (liczba fotografii: 50):

- 1.Warszawa (Plac zamkowy), 2. Kraków – Stare Miasto, 3. Wieliczka, 4. Gdańsk (ulica Mariacka, 5. Wrocław (panorama), 6. Zakopane, 7. Poznań (stare miasto), 8. Lublin, 9. Biebrzański Park Narodowy (kaczeńce), 10. Słowiński Park Narodowy (wydmy) , 11. Białowieski Park Narodowy (Żubr) , 12 Toruń, 13. Malbork, 14. Szlak Architektury drewnianej, 15. park Murżakowski, 16.Zamość, 17. Kościoły Pokoju (Jawor i Świdnica), 18. Kanał Ostródzki, 19. Mazury, 20. Przełom Dunajca (Pieniny), 21. Morskie Oko, 22. Góry Stołowe, 23. Książ, 24. zamek Czocha, 25. Baranów Sandomierski, 26. Krasiczyn, 27. Łańcut, 28. Krzyżtopór, 29. widok plaży nad Bałtykiem (klifu), 30. Bieszczady, 31. Wilki, 32. Łoś, 33. Ryś, 34. bociany, 35. Zalipie, 36. kwitnące sady jabłoni, 37. Chopin (pomnik łazienki), 38. Łany rzepaku, 39. Pejzaż wiejski (perspektywa pól uprawnych), 40. Piękna Polka, 41. Szopki krakowskie, 42. Aula Leopolidina (Wrocław), 43. Pejzaż z krakusami (Tatry), 44. Polska „złota" jesień, 45. Krzywy las pod Gryfinem (wygięte sosny), 46. Ojcowski Park Narodowy, 47. Wawel, 48. Zima, 49. Pierogi, 50 żurek w chlebie

Wyżej wymienione zdjęcia mogą zawierać elementy związane z turystyka aktywną, czyli np. kajaki, rowery, żaglówki itp.

Zdjęcia powinny charakteryzować się forma artystyczną, być zachęcające, wzbudzać pozytywne skojarzenia, emocje.

Termin realizacji: Zdjęcia powinny być przekazane do POT do 20.04.2015 r.!

3. realizacja 3 cykli reportaży filmowych z udziałem modeli

reportaże mają stanowić kronikę wspomnień z pobytu w Polsce.

Powinny być zrealizowane w trzech tematach: kultura, turystyka aktywna i Top 10.

Zakłada się realizację reportaży w nie więcej niż 10 lokalizacjach (każdy odcinek).

W produkcji powinien wziąć udział: scenarzysta, reżyser i autor zdjęć.

Materiał powinien być nakręcony specjalistycznym sprzętem.

Koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu ekipy oraz wszystkie koszty związane z realizacją sesji, w tym ubezpieczenia osób i sprzętu, pogodowe itp. koszty wynajmu sprzętu i zezwoleń na wykonanie sesji w plenerze i w obiektach zamkniętych poniesie wykonawca,

W reportażach powinna wziąć udział para doświadczonych modeli wybranych w castingu. Osoby biorące udział w sesji muszą być ucharakteryzowane, wystylizowane wg wskazań POT (nie zakłada się konieczności wypożyczania/kupowania ubrań innych niż standardowe).

Wykonawca w kosztorysie powinien uwzględnić wykorzystanie: rowerów, kajaków, dorożki.

Termin realizacji: Reportaże powinny być przygotowane w czerwcu/lipcu 2015 r.

Uwaga!
Przesłane oferty służą jedynie oszacowaniu wartości zamówienia.

Odpowiedź na zapytanie o wycenę wartości zamówienia prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: Katarzyna.kuziemska@pot.gov.pl z adnotacją „zapytanie o szacunkową wycenę zamówienia ofertowego w terminie do 14 kwietnia 2015 roku do godz. 17.00

Do góry