en
en

Zapytanie szacunkowe - kompleksowe przygotowanie i realizacja akcji promocyjnej pn. „ II Turystyczne Mistrzostwa Blogerów”

W związku z prowadzeniem działań mających na celu promocję Polski i jej walorów turystycznych Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę, według załączonego opisu przedmiotu zamówienia usługi kompleksowego przygotowania i realizacji akcji promocyjnej pn. „II Turystyczne Mistrzostwa Blogerów”.

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi z ofertą szacunkową w terminie do 19.03.2018 r. do godz. 16:00 na adres wojciech.norkowski@pot.gov.pl   

Uwaga!

Niniejsze zapytanie szacunkowe nie stanowi zobowiązania POT do zawarcia umowy, służy jedynie oszacowaniu kosztów.

AKTUALIZACJA

Ze względu na pewne ograniczenia i trudności obiektywne z opisu przedmiotu zamówienia usunięto produkcję wideo oraz publikację drukowaną. Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia został umieszczony poniżej. 

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z ponowną prośbą o wycenę, według załączonego zmodyfikowanego opisu przedmiotu zamówienia usługi kompleksowego przygotowania i realizacji akcji promocyjnej pn. „II Turystyczne Mistrzostwa Blogerów”.

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi z ofertą szacunkową w terminie do 03.04.2019 r. do godz. 16:00 na adres wojciech.norkowski@pot.gov.pl   

Uwaga!

Niniejsze zapytanie szacunkowe nie stanowi zobowiązania POT do zawarcia umowy, służy jedynie oszacowaniu kosztów.

Do góry