en
en

Zapytanie ofertowe na usługę cyklicznej i systematycznej dostawy prasy w prenumeracie od 01 stycznia 2017 r. do 31.12.2018 r. dla POT

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym na prenumeratę prasy na lata 2017-2018.

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym na prenumeratę prasy na lata 2017-2018.

Bardzo proszę o zapoznanie się z załączonymi dokumentami i przesłanie ofert do dnia 30 listopada br. do godz. 12:00 na adres e-mail: anna.kotajny@pot.gov.pl 

 

Do góry