en
en

Zapytanie ofertowe dotyczące prac redakcyjnych i pomocy technicznej przy utrzymaniu i redagowaniu Narodowego Portalu Turystycznego

Zapytanie ofertowe dotyczące prac redakcyjnych i pomocy technicznej przy utrzymaniu i redagowaniu Narodowego Portalu Turystycznego: www.polska.travel, prowadzonego w 22 wersjach językowo-rynkowych w okresie od stycznia 2014 roku do 31.12.2014 roku w ramach umowy-zlecenia.

Zapytanie ofertowe dotyczące prac redakcyjnych i pomocy technicznej przy utrzymaniu i redagowaniu Narodowego Portalu Turystycznego: www.polska.travel, prowadzonego w 22 wersjach językowo-rynkowych w okresie od stycznia 2014 roku do 31.12.2014 roku w ramach umowy-zlecenia.

Zaproszenie do składania ofert

Polska Organizacja Turystyczna (Zamawiający) zaprasza do składania ofert w ramach rozeznania ofertowego na prace redakcyjne i pomoc techniczną przy utrzymaniu i redagowaniu Narodowego Portalu Turystycznego: www.polska.travel, prowadzonego w 22 wersjach językowo-rynkowych w okresie od stycznia 2014 roku do 31.12.2014 roku.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu zamówienia przede wszystkim w siedzibie Zamawiającego (siedziba Polskiej Organizacji Turystycznej, ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie) oraz za zgodą Zamawiającego poza siedzibą Zamawiającego, w tzw. systemie zdalnym (wymagany dostęp do Internetu).

Oferta wraz z cv powinna być złożona do dnia 31 grudnia 2013 roku do godz. 12.00 w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej, przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie lub na adres e-mail: sebastian.niewiadomski@pot.gov.pl.

Minimalne warunki konieczne:

  • wykształcenie wyższe, szczególnie preferowane: kierunek dziennikarstwo lub polonistyka
  • co najmniej 6-letnie doświadczenie w redagowaniu artykułów,
  • co najmniej 2-letnie doświadczenie w branży turystycznej,
  • co najmniej 2-letnie doświadczenie w obsłudze redakcyjnej stron internetowych i przygotowywaniu publikacji na strony internetowe,
  • bardzo dobra znajomość sytemu zarządzania treścią (CMS) –Joomla
  • znajomość języka angielskiego

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował spełnieniem wszystkich warunków koniecznych określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz rozmowie kwalifikacyjnej i testu sprawdzającego, które zaplanowano na 2 stycznia 2014 roku o godzinie 12.00.

Do góry