en
en

Organizacja posiedzenia Zarządu i Walnego Zgromadzenia FIT

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym w przedmiocie: Organizacja posiedzenia Zarządu i Walnego Zgromadzenia FIT. Nr sprawy 36/4/2018/BP. Termin składania ofert upływa w dniu 29.10.2018 roku o godz. 11:00.

Do góry