en
en

Kompleksowe przygotowanie i realizacja operacji dotyczącej: identyfikacji, upowszechniania i promocji dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę, według załączonego opisu przedmiotu zamówienia, usługi dot. kompleksowego przygotowania i realizacja operacji dotyczącej: identyfikacji, upowszechniania i promocji dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich.

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi z ofertą szacunkową w terminie do 5.06.2018 r. do godz. 12:00 na adres filip.plodzien@pot.gov.pl

 

Uwaga!

Niniejsze zapytanie szacunkowe nie stanowi zobowiązania POT do zawarcia umowy, służy jedynie oszacowaniu kosztów.

Załączniki:
Download this file (OPZ.pdf)OPZ.pdf
Do góry