en
en

Kompleksowe przygotowanie i realizacja operacji dotyczącej: identyfikacji, upowszechniania i promocji dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Kompleksowe przygotowanie i realizacja operacji dotyczącej: identyfikacji, upowszechniania i promocji dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich. Postępowanie 14/2018/ŁK. 

Do góry